Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap

Sådan bliver du optaget

Optagelse på STX

For at være sikker på at blive optaget på Ringkjøbing Gymnasium -STX  skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

1gbillede

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:
  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Har du haft det valgte fag som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Hvis du går på en efterskole uden afsluttende prøver/eksamensfri, så bruger vi dog din 9. klasses eksamen som adgangsgivende. Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Ansøgning
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.
Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.
Du har i alt fem ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.
Er du gået ud af skolen, kan du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk
Ansøgningen skal sendes direkte til Ringkjøbing Gymnasium senest den 15. marts.
Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. maj. Uddannelsen begynder i august.

Optagelsesprøver
Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder, har du ret til en optagelsessamtale eller optagelsesprøve. Det foregår på gymnasiet, hvor du får en række skriftlige opgaver i matematik / fysik, engelsk og dansk, som følges op med en samtale med lærerne i disse fag. Det varer ca. 3 timer i alt. Du får besked samme dag, om du – på baggrund af prøverne og samtalerne – er optaget. Gymnasiet indkalder dig til en sådan samtale i starten af april.

VI VALGTE RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 8 studieretninger.


Se mere >

KVARTALSSKRIFT

Læs gymnasiets eget nyhedsmagasin.


Se mere >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G...

...på Ringkjøbing Gymnasium.
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >