Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap

Studieretninger

Vi har på grund af gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017 to forskellige udbud.
Ét, der gælder den nye årgang, der starter til august 2017. Og det ”gamle”, der gælder de andre ”gamle” elever i 2g og 3g.

For de nye elever gælder de 11 studieretninger, man kan se i denne folder:

StudieretningForside

For de "gamle" elever gælder denne oversigt:

På Ringkjøbing Gymnasium udbyder vi 8 studieretninger.

For at gøre det hele lidt mere overskueligt har vi delt dem ind i 4 typer, som du kan se (og klikke dig videre til) nedenfor.

Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger: Med disse studieretninger får du først og fremmest færdigheder i matematik og naturvidenskab. Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for vores samfund.

Sproglige studieretninger: Med disse studeretninger får du først og fremmest sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også viden om disse sprogområders kultur og litteratur.

Samfundsvidenskabelig studieretning: Med denne studieretning får du først og fremmest færdigheder i at analysere samfundsforhold. Du får også viden om politik, økonomi og andre samfundsmæssige emner.

  • Samfundsvidenskabelig studieretning (Samfundsfag A - Matematik B - Naturgeografi C) (desuden med engelsk B og et af sprogene tysk forsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A. Et af fagene: engelsk, tysk eller matematik skal hæves til A-niveau i 3.g.)
Musisk studieretning: Med denne studieretning får du først og fremmest færdigheder i at arbejde med, analysere og spille musik.

  • Musisk studieretning (Mus A - Matematik B – Kemi C) (desuden med engelsk B og et af sprogene tysk forsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A. Engelsk, matematik eller tysk skal hæves til A-niveau i 3.g.)

nglen

BEMÆRK:
Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform
og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/
studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på
ug.dk herefter.

Se her hvad studieretningerne giver adgang til via. Adgangskortet

VI VALGTE RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 8 studieretninger.


Se mere >

KVARTALSSKRIFT

Læs gymnasiets eget nyhedsmagasin.


Se mere >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G...

...på Ringkjøbing Gymnasium.
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >