Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 4
 • forside slide musikal 5
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Fysik show på gymnasiet

Oprettet Tirsdag, 06 September 2016.

Fysik show på gymnasiet
Vi havde i går besøg af fysikshow fra Århus Universitet, hvor 1.g’erne fik demonstreret nogle grundlæggende arbejdsmetoder i naturvidenskab. Vi gik bagom hverdagsfænomener som:

Hvad er lyd og hvordan ser lydbølger ud?
Hvordan laver man en højtaler?
Kan man lave sin egen sky hjemme i stuen?
Hvordan laver man egentlig elektricitet?

Det var pakket ind i et spektakulært show med en masse visuelle effekter, der indeholdte en del ild og brag.

Nyhedsbrev 26. juni 2016

Oprettet Søndag, 26 Juni 2016.

Nyhedsbrev 26. juni 2016
Nyhedsbrev fra Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Gymnasium udgiver med jævne mellemrum et nyhedsbrev. Hensigten er at informere forældre om, hvad der sker på gymnasiet.

Vi beder alle nye elever om mailadresse på deres forældre. Hvis man ikke ønsker at modtage sådan en informations-mail, kan man også framelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til mb@rkbgym.dk på gymnasiet.

I dette nummer af RINGKJØBING GYMNASIUMS nyhedsbrev kan du læse mere om:

 • Ved skoleårets afslutning - farvel til 3g årgangen
 • Velkommen til de nye elever
 • Ringkjøbing Gymnasium nr. 2 i DK
 • Personalia
 • Aktivitetskalender for efteråret

Ved skoleårets afslutning - farvel til 3g årgangen


Så har vi taget afsked med 120 nye studenter, der fik huen på efter tre års hårdt arbejde og masser af fællesskab. Se de flotte billeder, hvor de kører afsted i hestevognene for at besøge hinanden.

De har fået den bedste ungdomsuddannelse, de kan få. Med stor bredde og mange fag, der giver adgang til de videregående uddannelser bagefter. Samt den berømmede almendannelse, hvorfor det jo også hedder det almene gymnasium.

Statistikken viser det klart: ca. 90 % af vore studenter er tre år efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse – heraf næsten 50 % med en lang videregående uddannelse – resten med en mellemlang eller kort. Kun 5-10 % er ikke kommet i gang efter tre år. Dette kan ingen andre ungdomsuddannelser leve op til. Så vi har forberedt vore studenter godt til "vejen videre", som er et af skolens værdiord.

De har da også som sædvanligt klaret sig meget flot til studentereksamen, hvor RG altid ligger over landsgennemsnittet.

Højeste gennemsnit i år fik Anne Marie Faaborg med 12,2. Det er over 12, da hun har et ekstra A-fag – altså fem i stedet for de normale 4. Gennemsnittet ganges derfor op med 1,03.

Årets kammerat på 3g årgangen blev Frederikke Gnutzmann.

DSC 4972
 Foto: Frederikke Gnutzmann

VIG 3342

VIG 3389

VIG 3155

Velkommen til de nye elever

Onsdag den 10. august kl. 7.55 møder 108 nye elever op til starten i 1g. Spændte og forventningsfulde og garanteret med en del "sommerfugle" i maven. Vi starter op med 4 nye klasser i 1g. Vi bliver ca. 370 elever på skolen ved skolestart. Vi har elever fra 2g til at tage i mod dem sammen med lærerne.

Det første halve år er et fælles grundforløb for alle – uanset elevernes foreløbige valg af studieretning. Når de nye elever til jul har truffet deres endelige valg af studieretning, fortsætter de på de sidste 2 ½ år i deres studieretningsklasser. Der plejer at være 20-30 % af eleverne, der skifter studieretning efter grundforløbet, hvor de har prøvet fagene af.

Der er opbevaringsskabe til eleverne, så de kan få deres tasker, bærbare computere og bøger gemt af vejen, når de ikke lige bruger dem. Vi har lavet et specielt introforløb til de mange nye elever de fire første uger, hvor de bl.a. skal på hyttetur, tage et IT-kørekort og slutter af med en særlig introfest kun for 1g elever – den 9. september.

Forældrene inviteres til en forældreaften den 14. september, hvor de kan møde lærerne og klassekammeraterne.

Klasselister for de nye klasser og skemaet kan ses på hjemmesiden www.rkbgym.dk – under LUDUS-Web.

Foto af sidste års 1g elever:
 
IMG 1298 1

RINGKJØBING GYMNASIUM nr. 2 i DK

Så er der kommet en opdatering af den store landsdækkende undersøgelse af gymnasiers såkaldte "løfteevne", som Danske Erhverv startede med sidste år. Sidste år lå vi nr 7 ud af i alt 130 STX-gymnasier.


I år ligger RINGKJØBING GYMNASIUM som nr 2!

lofteevne

De 0,7 i tabellen nedenunder skal forstås på den måde, at vore elever løftes næsten 1 karakter ift. det, de burde ligge på.


Løfteevnen defineres som den del af de skriftlige eksamenskarakterer, der ikke kan forklares ud fra elevernes familiemæssige baggrund (den socioøkonomiske baggrund), og som derfor er mulig for gymnasiet selv at påvirke.

Det gælder perioden 2013-2015, hvor de har undersøgt de skriftlige eksamenskarakterer, hvor det er to "fremmede" censorer, der har rettet elevernes opgaver.

Tillykke til alle lærerne, der har været med til at løfte vore elever. 40 % af dem startede med et gennemsnit fra folkeskolen på under 7, men vores samlede eksamensgennemsnit som gymnasium ligger typisk på 7,3-7,5. Pænt over landsgennemsnittet.

Også tak til forældrene og de afleverende folkeskoler og efterskoler, der har leveret nogle meget motiverede og flittige elever til os, så vi har haft et godt grundlag at arbejde videre med.

http://www.detgodegymnasium.dk/loefteevne/

Personalia

 • Fratrædelser:
Til sommer stopper hele fem lærere: Stig Martin Møller, Ole Martiny, Mette Qvortrup, Lars Roesen og Sisse Heelund. Med de fire første mister vi 126 års erfaring. Tak til jer for en flot og stor indsats gennem rigtig mange år. Derudover stopper også Edith Jensen i kantinen.

MQ
Foto: Mette Qvortrup

OM Ole Martiny
Foto: Ole Christian Juul Martiny

SM
Foto: Stig Martin Møller

RO Lars Roesen
Foto: Lars Roesen

SH
Foto: Sisse Heelund

EJ
Foto: Edith Jensen

IMG 1963
 • Nyansættelser:
Vi har ansat to nye lærere Christian Brander med engelsk og psykologi (31 år) og Stine Begtrup med kemi og biologi (26 år). Velkommen til dem begge.

IMG 1944

Vi vil næste år være 41 lærere i alt, og med sekretærer, pedeller, IT-supporter, kantine- og rengøringspersonale beskæftiger gymnasiet godt 60 medarbejdere – dog ikke alle på fuld tid.

Aktivitetskalender

10.08  1g, 2g og 3g møder kl. 7.55
11.08  Fotografering
Uge 35  Hytteture for 1g
Uge 36  AT-uge for 2g og 3g
09.09  Introfest for 1g
14.09  Forældreaften for 1g
27.09  Valg af fag til studieretningsprojekt for 3g
Uge 41  AT-uge for 1g, 2g og 3g
11.10  Valg af område til studieretningsprojekt for 3g
14.10  Idrætsarrangement
Uge 42  Efterårsferie


Rektor Tonny Hansen
Følg os på Facebook   facebook



Dimission - program

Oprettet Mandag, 20 Juni 2016.

Dimission - program
Dimission

Som sædvanligt indbyder gymnasiet forældre og nærmeste familie til de kommende studenter til en festlig afslutning på studenternes 3 år på Ringkjøbing Gymnasium.

Programmet er:
 • kl. 10.15 Studenterne skal være på gymnasiet for at blive fotograferet (klassebilleder) – i multirummet.
 • kl. 11.00 Dimission i idrætshallen med overrækkelse af eksamensbeviser, taler, musik og sang.
 • kl. 12.15 Reception i fællesarealet med champagne og kransekager.
 • kl. 13.00 Studenterne kører herfra i hestevogne og besøger hinanden i hjemmene.
Foto fra sidste års dimission:
20140627-DSC 0849

20140627-DSC 0851

VIG 6258

Årets første student på RINGKJØBING GYMNASIUM

Oprettet Mandag, 20 Juni 2016.

Årets første student på RINGKJØBING GYMNASIUM
Fra morgenstunden sprang første student ud. Det blev Thomas Brunsgaard Jensen fra 3.a, som fik æren af at hejse Dannebrog til tops sammen med rektor Tonny Hansen.

Thomas har ganske vist valgt den naturvidenskabelige studieretning med matematik-fysik-kemi, men han har sandelig også vist sine sproglige talenter. Således har han fået to 12-taller i spansk, som er det andet fremmedsprog ved siden af engelsk.

Sådan kan man kombinere de to områder naturvidenskab og sprog og lykkes fint med begge dele. Thomas tager nu et sabbatår, hvor han først skal arbejde og så senere ud at rejse. Thomas overvejer så at starte på en IT-uddannelse på ITU.

IMG 1691

IMG 1694

IMG 1698

IMG 1700

IMG 1701

Nyhedsbrev 27. maj 2016

Oprettet Torsdag, 26 maj 2016.

Nyhedsbrev 27. maj 2016
Nyhedsbrev fra Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Gymnasium udgiver med jævne mellemrum et nyhedsbrev. Hensigten er at informere forældre om, hvad der sker på gymnasiet.

Vi beder alle nye elever om mailadresse på deres forældre. Hvis man ikke ønsker at modtage sådan en informations-mail, kan man også framelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til mb@rkbgym.dk på gymnasiet.

I dette nummer af RINGKJØBING GYMNASIUMS nyhedsbrev kan du læse mere om:

 • Dimission
 • Aktivitetskalenderen
 • Udvekslingselever 2016/2017
Dimission

Som sædvanligt indbyder gymnasiet forældre og nærmeste familie til de kommende studenter til en festlig afslutning på studenternes 3 år på Ringkjøbing Gymnasium.

Programmet er:

kl. 10.15 Studenterne skal være på gymnasiet for at blive fotograferet (klassebilleder) – i multirummet
kl. 11.00 Dimission i idrætshallen med overrækkelse af eksamensbeviser, taler, musik og sang.
kl. 12.15 Reception i fællesarealet med champagne og kransekager
kl. 13.00 Studenterne kører herfra i hestevogne og besøger hinanden i hjemmene

Foto fra sidste års dimission:
VIG 5785

Aktivitetskalender

10.08  1g, 2g og 3g møder kl. 7.55
11.08  Fotografering
Uge 35  Hytteture for 1g
Uge 36  AT-uge for 2g og 3g
09.09  Introfest for 1g
14.09  Forældreaften for 1g
27.09  Valg af fag til studieretningsprojekt for 3g
Uge 41  AT-uge for 1g, 2g og 3g
11.10  Valg af område til studieretningsprojekt for 3g
14.10  Idrætsarrangement
Uge 42  Efterårsferie
Udvekslingselever 2016/2017

Vi har i år fem udvekslingselever: Francesca fra Italien, Alisa fra Rusland, Diego fra Chile, Seiya fra Japan og den sidste er Sam fra Australien. De fire første rejser hjem til sommer, mens Sam kom i januar og bliver til jul. Til august kommer der 2-3 nye – fra Canada og Indien.

Vi har spurgt dem om, hvordan de har oplevet deres år i Danmark. Alisa har valgt at svare på engelsk – selvom hun faktisk er ret god til dansk. Seiya har valgt at skrive på dansk – uden hjælp, og Diego har haft en dansker til at hjælpe sig med sin historie.

IMG 1670

Foto:
Øverst fra venstre - Alisa Samtcova (2c), Francesca Urciullo (2e)
Nederst fra venstre - Seiya Watabe (2a), Samual Squire (1a) også kaldet Sam, Diego G. Gacitua Vergara (2b)

My name is Alisa Samtcova. I am from Russia, where we have -60 degrees in winter and +30 degrees in summer. Of course, it's not everywhere. Russia's population is about 145 millions and the city, where i live (Ufa), has more than 1 million people. Pretty different from Denmark and Ringkøbing, right?

But not only the population and the weather are different. Gymnasiums in Russia are quite not alike as well – we don't take any laptops to school, always use notebooks and the relationship between a student and a teacher is much more formal than in Denmark. In some Russian schools students still have to wear uniform, by the way.

It has been great to live in a real Danish family here and study in a gymnasium, to spend time with them, play, go on trips, to cinemas and restaurants. I liked and still like Danish food and the way Danes live. The culture is incredibly exciting and amazing as well.

I chose Denmark because from the very beginning of participating on an exchange program I have wanted to go to Scandinavia – not to so popular and well-known Europe, no. Denmark, Finland – they were my first two choices. I wanted to get to know Scandinavians better and learn their culture, try to live they way they are used to live.

I've got unforgettable experience during my exchange year. I've met lots of new and great friends, have become less shy. I've lived a completely another life, being an absolutely different person from the one I used to be.

I'm surely gonna miss Denmark when I come home but at the same time I know, that one day I will come back. I will meet my host family and friends again and remember all the happy moments I was lucky to get here. I will of course hug my parents and be glad to come back home, remembering everything I forgot about my daily Russian life while being in Denmark too.

Seiya Watabe fra Japan skriver på dansk! – om sit år som udvekslingsstudent på Ringkjøbing Gymnasium.
Det var svært at forstå dansk i start, men jeg har lært dansk og fået danske venner. Det er en rigtig god gymnasium!

Jeg kommer fra Japan. Min hjemby hedder Niigata og det er et mellem stor by med 800.000 mennesker af befolkninger. Niigata er så stor som København men det er ikke en hovedstaden. Vejret i Japan er forskellige fra by til by. Min hjemby om sommeren er op til 35 grader og om vinteren sner det mere end i Danmark. Min by er et populær ski område om vinteren.

Det er rigtig mange forskelle på uddannelsen i Japan og Danmark!

Fx i Japan bruger man ikke PC i timerne, i Danmark har man ikke en klasselærer.
Skolen i DK kan få fri tidlige og laver fritidsaktivitiet efter skoletid, men i Japan laver man fritidsaktivitiet i skolen til 18:30.

Det var en stor oplevelse at bo som i en dansk familie. Den danske maden er god! (også rugbrød, leverpostej)

Den danske fest kultur var rigtig frisk for mig. Men det var lidt svært for mig at forstå rygning og at man drikker meget alkohol. Havana

Jeg kan godt lide det danske ord "hygge". Når jeg er tilbage i Japan det vil jeg ikke glemme det danske hygge kultur.

Jeg har aldrig været i Europa og jeg havde en stor interesser for Scandinavian så jeg ønskede mig at være udvekslingsstudent i Danmark, Sverige eller Norge. Så det blev Danmark.

"Hvad har du fået ud af dit år i Danmark?"
Det kan jeg ikke tænk mig til jeg rejse tilbage til Japan og jeg har lært rigtig mange ting her i Danmark. Men en ting kan jeg sige er: min familie er meget vigtigt for mig.

Når jeg kommer hjem til Japan, skal jeg skal første afslutte gymnasiet og bagefter tænkte jeg at gå på universitet, men det ved jeg ikke præcist nu. Men jeg ønsker at kommer tilbage til Danmark nogle dag.

"Taler du dansk nu?"
Ja, Jeg har gået på sprogskole 2 gang om ugen indtil maj. Jeg har prøvet at lære dansk, så hurtigt jeg kan, men jeg er heller ikke 100% i nu.

Jeg vil lær dansk, til jeg bliver 100%!!

Diego Gacitua fra Chile skriver . .

Det har været en meget god oplevelse at være udvekslingsstudent , for at lave venner og se hvordan det danske skolesystem ser ud i forhold til det chilenske.

Jeg kommer fra Chile. Fra byen San Antonio, som er i midten af Chile tæt på hovedstaden. Der hvor jeg bor er der mellem 20-30 grader om sommeren og 5-10 om vinteren. Vejret i Chile er meget anderledes fra det danske, jeg synes Ringkøbing er meget kold i forhold til hvor jeg bor i Chile.

I Chile har vi ikke et Gymnasium, vi bliver på samme skole til vi bliver 18 år, og så tager man på universitetet. Derhjemme bruger man heller ikke computer i undervisningen men i stedet bruger vi bøger og hæfter i stedet. Alle har heller ikke mulighed for at gå på samme skole, da nogle er dyrere end andre, udover det er der mere respekt over for lærerne i Chile.

Det har været en rigtigt god kulturel oplevelse at bo hos en dansk familie, selvom den danske mad har været en stor omvæltning for mig. Jeg synes, at den er meget forskellig for den chilenske mad. Derudover har det været en sjov oplevelse at være en af de ældste i en søskendeflok, hvor jeg var lillebror derhjemme.

Jeg havde Danmark som en af mine første prioriteter, fordi det er på et helt andet kontinent med et andet sprog, og jeg ville gerne prøve en anden tilværelse.

I år har jeg lært en masse om hvordan man alternativt kan leve, og om hvordan kulturer adskiller sig på flere aspekter som med respekt og på andre måder at anskue ting på. Eksempelvis at cykle.

Når jeg kommer hjem skal jeg arbejde fra juni til december, hvorefter jeg starter på universitetet.

Følg os på Facebook   facebook



RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >