Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Manifest på bundlinjen - men hvordan?

Oprettet Fredag, 12 Oktober 2018.

Value Chain Management - VIA University College besøger Ringkøbing Gymnasium

Med en almen studentereksamen er de videregående uddannelsesmuligheder mange, og som student fra Ringkjøbing Gymnasium vil man således være rigtig godt rustet til at kunne videreuddanne sig inden for vidt forskellige fagområder.

Ét af disse fagområder er økonomi, som vi allerede her i gymnasiet arbejder ganske indgående med. Det sker i samfundsfag, hvor makroøkonomi er en integreret del af faget. Ønsker man imidlertid også at prøve kræfter med mikroøkonomi, kan man vælge erhvervsøkonomi som valgfag i 3.g.

Her stifter man bekendtskab med et bredt spektrum af erhvervsøkonomiske områder, hvorved man også kan tilegne sig erhvervsøkonomiske studiekompetencer men måske også få blik for de mange spændende uddannelses- og jobmuligheder, der netop knytter sig til det erhvervsøkonomiske fagområde.

Et af de nyeste skud på stammen er ”Value Chain Management”, som er en 3 ½ årig professionsbacheloruddannelse, der kan studeres på VIA University College i såvel Aarhus som i Horsens.

Da vi i erhvervsøkonomi bl.a. arbejder med virksomhedens værdi- og forsyningskæde var vi så heldige at få besøg af Anne Sofie Berg Ostracecki, der netop studerer ”Value Chain Management”, og som – under overskriften ”Vejen til profit er optimering. Hvordan virksomheder skal tænke optimering gennem hele værdikæden” – gav os et spændende indblik i, hvordan der kan arbejdes videnskabeligt med optimering af virksomhedens værdi- og forsyningskæde.

SK

Da enhver virksomheds værdi- og forsyningskæde typisk indeholder et særdeles stort antal led / processer, vil der følgelig være tilsvarende mange muligheder for optimering, som i sidste ende vil kunne manifestere sig på virksomhedens bundlinje. Selv små ændringer kan få markante konsekvenser for virksomhedens profit – og som Anne Sofie Berg Ostradecki gjorde det klart, handler ”Value Chain Management” bl.a. om at tænke nyt, anderledes og løsningsorienteret.

En af de virksomheder, der – iflg. Ostradecki - arbejder målrettet med netop ”Value Chain Management” er familierestauranten McDonalds, som de fleste vil have kendskab til. Her har man bl.a. ændret måden hvorpå kunderne afgiver ordrer samt procedurerne for tilberedningen af maden – og her viser de foreløbige resultater, at McDonalds har opnået lavere omkostninger, et større salg og en højere grad af kundetilfredshed.

Vejen til profit kan således gå igennem optimering af værdikæden, og i dette perspektiv er det ikke overraskende, at jobmulighederne for ”Value Chain Managers” er gode.


Mange tak til Anne Sofie Berg Ostradecki og VIA University College for besøget.


Af: Søren Boesen Kjær

Underviser i erhvervsøkonomi, Ringkjøbing Gymnasium

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >