Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Ny bestyrelsesformand på Ringkjøbing Gymnasium

Oprettet Onsdag, 05 September 2018.

Den 1.5. tiltrådte den nye bestyrelse på Ringkjøbing Gymnasium. Bestyrelsen valgte på det sidste møde før sommerferien ny bestyrelsesformand – Inger Mørch Hauge, der repræsenterer de videregående uddannelser i gymnasiets bestyrelse. Inger er uddannet Cand. Oecon fra Aarhus Universitet i 1996, er 51 år gammel og bor i Herning.

Inger Mørch Hauge har 2004 været ansat på Aarhus Universitet – på Campus Herning på Institut for forretningsudvikling og teknologi (BTECH). Inger har ansvaret for de erhvervsøkonomiske uddannelser på Instituttet. Og beskæftiger sig dermed med uddannelses ledelse, herunder økonomi, pædagogik og kvalitet i uddannelse. Det drejer sig bl.a om følgende:

HA (almen erhvervsøkonomi) - BsC (BsC – International Erhvervsøkonomi. Herudover har Inger også ansvaret for efter- og videreuddannelse, herunder diplomuddannelsen i ledelse.

Inger har også en række tillidsposter – bl.a. medlem af bestyrelsen for Midtjysk Lederforum.

Inger Mørch Hauge har siddet i gymnasiets bestyrelse siden 2007 og kender således ikke kun rigtig meget til de videregående uddannelser, men også til det underliggende led i fødekæden: Gymnasiet.
Inger har været med siden selvejets start i 2007 og har som bestyrelsesmedlem bidraget til Ringkjøbing Gymnasiums positive udvikling på såvel det faglige som det økonomiske område.

”Ringkjøbing Gymnasium ligger i top på det faglige område med et samlet eksamensgennemsnit lidt over landsniveauet – hvert år – og med en løfteevne blandt de 140 STX gymnasier i Danmark, der for tredje år i træk er næstbedst af alle. Frafaldet blandt eleverne er pænt under landsgennemsnittet – for den årgang, der lige er blevet studenter, var det meget lavt – 8 % over de tre år. Dertil kommer, at RG nok er det første gymnasium, der er gældfrit og ikke skylder noget på de fine bygninger”, udtaler Inger Mørch Hauge.

Inger Mørch Hauge glæder sig til – sammen med rektor Tonny Hansen – at videreføre disse gode resultater, selv om økonomien de næste år bliver noget stram med de udmeldte 2% besparelser hvert år. Inger fremhæver også det lokale perspektiv, som væsentligt – og understeger, at Aarhus Universitet også kan lære af Ringkøbing Gymnasium – for eksempel at bygge videre på Ringkøbings Gymnasiums gode initiativer og arbejde med elevernes løfteevne.

Næstformanden i bestyrelsen blev igen Jan Jensen, der repræsenterer lederne for folkeskolerne i området. Nye medlemmer er: Eva Kanstrup, der repræsenterer forældrene og erhvervslivet i området. Eva Kanstrup har to drenge, der er blevet studenter fra RG og er direktør for teknik og miljø i Herning Kommune og med i direktionen for Herning Kommune. Kim Skouborg er også ny i bestyrelsen – som forstander for Vedersø Idrætsefterskole repræsenterer han efterskolerne i området. Endeligt er John G. Christensen igen udpeget til bestyrelsen som repræsentant for byrådet.

Inger Hauge foto

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >