Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Velkommen til Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Gymnasium er et mindre gymnasium med ca. 320 elever og 33 lærere. Det betyder, at vi har et godt og tæt socialt miljø i dagligdagen, hvor den enkelte elev er i fokus, og hvor man ikke forsvinder i mængden. Det giver også et lavt fravær og et meget lille frafald af elever. Så i den forstand er vi gymnasiet tættest på dig.


fogfaellesHos os går faglighed og fællesskab hånd i hånd. Fagligheden kommer bl.a. til udtryk ved, at alle lærere er universitetsuddannede og kun underviser i det / de fag, hvor de har kompetencen. Ringkjøbing Gymnasium klarer sig da også hvert år særdeles fint mht. karaktergennemsnittet. 98 % af alle planlagte undervisningstimer gennemføres, dvs. vi har meget få aflyste timer.

Vi udbyder en række kompetencegivende studieretninger indenfor de 4 hovedområder:Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik, der hver især kan tones lidt i den retning, som den enkelte elev ønsker det. Se nærmere herom andetsteds.Selvom vi er et mindre gymnasium udbyder vi også en lang række valgfag som ex. Erhvervsøkonomi, design, billedkunst, filosofi, latin, idræt, osv.

Ringkjøbing Gymnasium er en særdeles god begyndelse til vejen videre - den videregående uddannelse bagefter. Og den hvide hue er den bedste adgangsbillet til din næste uddannelse.

Men gymnasietiden byder også på masser af fællesskab. Introforløb for nye elever, studieture til udlandet, fælles årlig musical for alle elever, sportsaktiviteter og kor og bigband efter skoletid, morgensamlinger og spændende fællesarrangementer for hele skolen med teater/foredrag og lignende. For slet ikke at nævne skolefesterne.

Vi har moderne og lyse bygninger med en idrætshal, styrkerum og stadion og er med helt fremme på IT-fronten. IT er en naturlig del af hverdagen og undervisningen. Man kan efter skoletid låne øvelokaler til musik - samt instrumenter.

Ringkjøbing Gymnasium er meget mere end uddannelse!


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >