Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Fraværsstatistik

Fraværsstatistik på Ringkjøbing Gymnasium:

Vi registrerer alt fravær og godskriver så sidst på året i de samlede tal med 1%, idet eleverne jo har haft noget fravær, de ikke kunne undgå. Deltagelse i skolefodbold eller andre ekskursioner med valghold, hvor de skulle være to steder på én gang. Så tallene nedenunder er fratrukket denne 1 %.
Det gælder kun fraværstallene og ikke afleveringsopgaverne.

Vi har et mål om at komme ned på maks. 5,5% fravær og maks. 3% manglende opgaver for skoleåret 2018/2019. Dette arbejdes der hårdt og løbende på.


Årstal Gennemsnitlig fraværsprocent Manglende afleveringsopgaver
2012/2013 6,1% 5,5%
2013/2014 5,7% 3,4%
2014/2015 6,4% 2,7%
2015/2016 7,1% 3,4%
2016/2017 6,6% 2,7%
2017/2018 6,5% 4,0%
2018/2019  5,9% 2,3%
2019/2020 5,4% 1,9%

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram