Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Målsætning

Overordnede mål
Gymnasieuddannelsen på Ringkjøbing Gymnasium skal give eleverne:
 • En bred almen viden
 • Et godt grundlag for fremtidige uddannelsesforløb
 • Sans for ansvarlighed og samarbejde, samt kulturel forståelse og social tolerance
Undervisningsmål
Undervisningen i de enkelte fag skal:
 • Give eleverne de bedst mulige faglige kvalifikationer og kompetencer
 • Gøre dem til aktive og ansvarlige medspillere i undervisningen
 • Give dem gode arbejdsvaner
 • Lære dem at arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver
 • Lære dem at samarbejde om opgaver og projekter
 • Inddrage dem aktivt i planlægning af stof og undervisningformer
 • Få dem til at reflektere over stoffet og deres udbytte af undervisningen
 • Lære dem at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt
 • Give dem mulighed for fordybelse
 • Danne grundlag for integration af tosprogede elever
Lærerne
Forudsætningen for en velfungerende skole er dygtige medarbejdere.

Lærernes opgaver er bl.a. at:
 • Være fagligt dygtige
 • Være dygtige pædagoger
 • Være villige til at udvikle sig
 • Indgå i team-samarbejde om klasserne
 • Skabe en god klasserumskultur
 • Gøre rede for kravene i fagene
 • Melde klart ud om formålet med de enkelte opgaver
 • Evaluere elevpræstationerne
 • Deltage i integrationen af tosprogede elever

Eleverne
Uden elevernes medvirken er det ikke muligt at gøre Ringkjøbing Gymnasium til et godt undervisningssted. Derfor forventer gymnasiet af sine elever, at de:

 • Møder med en positiv indstilling
 • Har lyst og energi til at tilegne sig ny viden
 • Tager medansvar for, at undervisningen og skolens liv fungerer
 • Udviser ansvarlighed over for andre elever samt personalet
 • Deltager aktivt i undervisningen
 • Møder velforberedte til timerne
 • Møder til tiden
Miljøet
For at sikre elevernes og de ansattes trivsel, så koncentrationen om skolearbejdet bliver bedst mulig, skal der være:
 • Velindrettede og veludstyrede undervisningslokaler, studierum og opholdsarealer
 • Et godt indeklima
 • Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Et godt socialt miljø
 • Et åbent debatmiljø
Kontakten
Skolen ønsker at bevare og videreudvikle de gode kontakter og relationer til forældrekredsen og lokalsamfundet gennem:
 • Forældremøder og -samtaler
 • Informationsskrifter og en aktiv og opdateret hjemmeside
 • Samarbejde med de afleverende skoler
 • Samarbejde med erhvervslivet / lokale virksomheder
 • Samarbejde med de videregående uddannelsessteder
 • Den årlige skolefest for elever med forældre og pårørende
 • Den årlige musical / skolekomedie eller lignende fællesaktivitet
 • Åbenhed over for pressen
Undervisningen
Skolen vil sætte fokus på et øget samarbejde med lokalområdets virksomheder, så undervisningen i fagene får en større nærhed til den virkelighed, som omgiver skolen og elevernes kommende jobmuligheder.

Vedtaget september 2012.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >