Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 4
 • forside slide musikal 5
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Trivselsundersøgelse - UMV

I november 2015 deltog RG eleverne igen i en landsdækkende undersøgelse om elevtrivsel, hvor mange af landets ca. 130 gymnasier deltog.

Svarprocenten på RG var på hele 99%. Resultaterne kan ses i de nedenstående filer, hvor man kan få et kort resume i en sammenskrivning og se alle tal i den anden fil.

Det generelle billede var særdeles positivt, og RG lå i 2015 som nr. 1-5 på flere områder:

 • Skemalægningen og koordineringen af de skriftlige opgaver. Eleverne får en samlet plan for hele årets skriftlige opgaver i august.
 • Ro i timerne, så de kan lære noget.
 • Lærerne er fagligt meget dygtige, er godt forberedte, kommer til tiden og holder aftaler.
 • Computerne bruges til det, de skal: At blive dygtigere og ikke til Facebook og andre sider, som ikke har noget med undervisningen at gøre.
 • Hele 82 % af eleverne er såkaldte "ambassadører", der anbefaler gymnasiet til andre.

Også på det sociale område ligger RG meget flot. Eleverne har det godt på gymnasiet.

Resultaterne fra tidligere undersøgelse fra 2010 og 2012 ligger længere nede.

pdfEnnova 2015
pdfTrivselsundersøgelse 2015

pdfEnova benckmarkingrapport 2012
pdfTrivselsundersøgelse 2012


pdfEnova benchmarkingrapport 2010
pdfHandleplan 2010
pdfTrivselsundersøgelse 2010

Et godt arbejdsmiljø er en betingelse for at få det optimale udbytte af undervisningen.

For at fremme et godt undervisningsmiljø har folketinget besluttet, at alle elever og studerende skal have mulighed for at vurdere deres undervisningsmiljø hvert 3. år. Vurderingen skal sikre, at undervisningen foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at der er et godt psykisk og æstetisk arbejdsmiljø. På baggrund af elevernes og de studerendes vurdering opstiller skolen en handlingsplan for hvordan undervisningsmiljøet kan forbedres.RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >