Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ringkjøbing Gymnasiums overordnede værdier, visioner og målsætninger.

Den helt overordnede værdi for Ringkjøbing Gymnasium er et anerkendende menneskesyn, hvor respekten for det enkelte menneske er i højsædet.

Ringkjøbing Gymnasium er en almendannende og studieforberedende ungdomsuddannelse, hvor eleverne i løbet af gymnasietiden udvikler sig til demokratisk indstillede mennesker, der er klar til næste skridt i deres videregående uddannelse. Vi er et gymnasium, hvor der lægges vægt på fællesskab – mellem gymnasiets forskellige personalegrupper, mellem elever og lærere og mellem eleverne selv – på tværs af klasser og årgange.

Ringkjøbing Gymnasium er et mindre gymnasium med nærvær, nærhed og tryghed med fokus på den enkelte – såvel medarbejdere som elever. Vi er en skole, hvor der er medansvar og medindflydelse for både elever og medarbejdere. Ringkjøbing Gymnasium er en skole, hvor vi møder hinanden på alle niveauer med gensidig respekt og tillid. Vi sætter pris på at have en ordentlig og pæn skole, hvor hver enkelt i det daglige gør sit til at passe på skolen og inventaret.

Med baggrund i disse overordnede værdier og visioner for vores skole, har vi derfor sat os følgende målsætninger.

Ringkjøbing Gymnasiums overordnede målsætninger.
 1. Vi vil være en kompetencegivende ungdomsuddannelse med et bredt udbud af studieretninger og fag, der klæder eleverne på til vejen videre.
 2. Vi vil være et gymnasium med høj faglighed og høj kvalitet i undervisningen.
 3. Vi vil være en lærende organisation med udviklingsmuligheder for alle.
 4. Vi vil være et gymnasium med internationalt udsyn, som giver vores elever indblik i andre sprog og kulturer.
 5. Vi vil højne uddannelsesniveauet for ungdommen i gymnasiets naturlige opland.
 6. Vi vil have en sund økonomi.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >