Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Elevrådet

Lyst til medbestemmelse

Elevrådet vælges af og blandt alle skolens elever. Der vælges én repræsentant fra hver klasse pr år.
Der afholdes jævnligt møder med rektor. Elevrådet afgiver udtalelse til rektor om alle emner, som er af interesse for skolen. Elevrådet vælger medlemmer til næsten alle udvalg på skolen og til skolens bestyrelse og sidder også med ved lærerrådsmøderne.

Repræsentanter vælges i starten af skoleåret.

Elevrådsposter anno 2021/2022:

Formand: Maja Nygaard (3.d)

Næstformand: Caroline Friis Hansen (3.b)

Bestyrelse: Maja Nygaard (3.d) - med stemmeret, Caroline Friis Hansen (3.b) - uden stemmeret

Klasse Repræsentant: Suppleant:
1.a Bjarne Hildebrandt Cille Opstrup
1.b Andrea Gyrup Anders Pedersen
1.c Lasse Lysgaard Mathilde Mikkelsen
1.d Frederik Moustegaard Astrid Jørgensen
     
2.a Vikrtor Peder Jacobsen Kathrine Strøm Kristensen
2.b Cecillie Josefine Jensen Caroline Bøgeskob
2.c Johan Gade Elisabeth Rex
2.d Lenora Lamare Anne Mette Lyhne Christensen
     
     
3.a  Line Jørgensen Sebastian H. Hoelgaard
3.b  Caroline Friis Hansen Cecillie Rossau Gramstrup
3.c  Marinus Kirkegaard Asger Bruzelius
3.d Maja Nygaard Marinus Muuf Christensen
     
     
     

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >