Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Studievejledningen

HS SK Charlotte 0151.2997

Hanne Sloth Pedersen (HS)

9363 9386
hs@rkbgym.dk
Kontor: Studievejl.kontor
ved nyt studieområde
Søren Boesen Kjær (SK)
9363 9385
sk@rkbgym.dk
Kontor: Lokale 113
Charlotte E. Trankjær (CT)
9363 9387
ct@rkbgym.dk
Kontor: Studievejl.kontor
ved nyt studieområde


Studievejledningens træffetider:
Klokken/dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
           
08.00–09.00      HS    
09.00–10.00 CT   CT, SK    
10.20–11.20    CT   SK, HS, CT  HS
11.25–12.25 HS  SK, HS      
12.50–13.50  SK        
13.50–14.50          

Vi kan finde andre tidspunkter, hvis det skulle være nødvendigt.

Vi kan også træffes på telefon:
Hanne Sloth Pedersen: 9363 9386 / 2127 8241
Søren Boesen Kjær: 9363 9385 / 6168 0674
Charlotte E. Trankjær: 9363 9387

Oversigt over hvilken studievejler klassens og dens elever har:

1.a - Charlotte E. Trankjær (CT)
1.b - Hanne Sloth Pedersen (HS)
1.c - Søren Boesen Kjær (SK)
1.d - Hanne Sloth Pedersen (HS)

2.a - Hanne Sloth Pedersen (HS)
2.b - Hanne Sloth Pedersen (HS)
2.c - Søren Boesen Kjær (SK)
2.d - Charlotte E. Trankjær (CT)

3.a - Hanne Sloth Pedersen (HS)
3.b - Hanne Sloth Pedersen (HS)
3.c - Charlotte E. Trankjær (CT)
3.d - Charlotte E. Trankjær (CT)

Studievejledningen omfatter:
  • Undervisning i studiemetodik og mindset
  • Orientering om studieretninger og valgfag
  • Personlig vejledning
  • SU
Studievejledningen på RG er en såkaldt gennemførelsesvejledning, hvilket vil sige, at vi har fokus rettet mod, at så mange som muligt fastholdes i uddannelsen og gennemfører med et tilfredsstillende resultat for den enkelte.
Dette betyder, at vi møder eleverne i forskellige sammenhænge i løbet af de tre år. Især i starten følger vi de nye i 1g, ud fra den forudsætning, at det er vigtigt at indarbejde gode studievaner fra starten. Dette betyder, at vi helt konkret i de enkelte klasser arbejder med studieteknik dvs. planlægning af arbejdet både hjemme (lektielæsning, læsevaner) og i timerne (notatteknik). I samarbejde med gymnasiets læsevejledere gennemfører vi ordblindetests og bistår med ansøgning om støtte til særlige hjælpemidler.

Vi møder eleverne individuelt kort efter, de er mødt på skolen for at sikre, at hver enkelt trives - og i øvrigt er døren altid åben for elever, der vil ”vende” personlige forhold med os, ligesom vi naturligvis gerne modtager henvendelser fra forældre.

Studievejledningen informerer om valgmuligheder (studieretninger og valgfag ) i 1g og 2g, ligesom vi sammen med skolens kontor hjælper med SU-anliggender.

Vi holder øje med fraværsstatistikken og følger om nødvendigt op herpå med individuel vejledning i tæt samarbejde med involverede kolleger.
I foråret tilbyder vi kursus for elever, der har problemer med eksamensangst, så det forhåbentlig bliver mindre dramatisk at tænke på eksamen.

I samarbejde med skolens sekretariat og ledelse har vi kontakt til UU, som vejleder eleverne i folkeskolen og til Studievalg Danmark, hvis medarbejder informerer om job og videre uddannelse.Som medlemmer af lokalvejlederudvalget (LVU) i Ringkøbing-Skjern kommune koordinerer vi vejledningsindsatsen med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner, og vi deltager i uddannelsesaftener for 8. årgang på kommunens overbygningsskoler.

Hvis man har behov for psykologhjælp, henviser vi til “Bag Facaden”, der er Ringkøbing-Skjerns tilbud om åben anonym rådgivning: https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/gratis-hjaelp-15-21-aarige

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >