Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Tysk

Hvorfor egentlig lære tysk? Fordi det er sjovt at lære sprog – og fordi tysk er vores vindue mod den tysksprogede del af Europa, dvs. Forbundsrepublikken, Østrig og Schweiz.

Vidste du,
 • at ca. 100 millioner mennesker har tysk som modersmål?
 • at næsten 20 millioner mennesker over hele verden lærer tysk som fremmedsprog?
 • at i en dansk tekst med helt almindeligt dagligdags indhold stammer ca. 20% af ordene fra tysk?
Og vidste du,
 • at Forbundsrepublikken er vor vigtigste samhandelspartner og at mere end en femtedel af dansk eksport går til nabolandet mod syd?
 • at tysk repræsenterer den største sproggruppe i EU?
 • at tysk som fremmedsprog i Mellem- og Østeuropa – dvs. lande som Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Polen – ligger på andenpladsen efter engelsk?
 • at tysktalende normalt er imponerede over, at vi giver os i kast med deres svære sprog – og ikke forventer, vi taler det perfekt?
Vi har Tyskland som nærmeste nabo mod syd - på godt og ondt igennem historien. Det tyske sprogområde har altid haft en markant indflydelse på dansk sprog, kultur og historie. Tænk blot på, at dansk igennem historien har optaget tusindvis af ord fra fremmede sprog – især fra nedertysk (eller: plattysk) i middelalderen. Eksempler: begynde, forvandle, frihed, bange, livagtig, tallerken, støvle, hus, bog, skomager, ridder, hof. Handelssamkvemmet med hanseatiske købmænd, indvandring af nordtyske håndværkere og adelsslægter i middelalderen og den lutherske reformation i 1500-tallet har bragt overvældende mange ord og begreber ind i det danske sprog. Den brede kulturelle kontakt med de moderne internationale prestigesprog (først tysk, så fransk i 1600-tallet og fra slutningen af 1800-tallet overvejende engelsk) har forårsaget de historiske forskydninger i vores ordforråd.

Når du lærer tysk, har du altså et stort ordforråd i forvejen. Wie sagt man auf Deutsch ” en mus”? – Rate mal! Richtig – ”eine Maus”.

I folkeskolen og på efterskolen har du haft 3-4 års tyskundervisning. Måske har du et fritidsjob, hvor du skal tale tysk med turister. Du er altså allerede en kompetent sprogbruger. Folkeskolen er bl.a. god til at lære jer lyttefærdigheder og naturlig dagligdags kommunikation. Det forsøger vi at bygge videre på i grundforløbet og sidenhen i studieretningerne – hvadenten du vælger tysk som studieretningsfag sammen med engelsk på A-niveau eller som valgfag på B-niveau i én af de andre studieretninger.

Gymnasiereformen stiller bl.a. skarpt på den kommunikative kompetence, altså at du bliver dygtig til at bruge tysk spontant og ubesværet, hvadenten du er på forretningsrejse, journalist eller studerende. Derfor vil arbejdet med at udvide dit ordforråd stå centralt. Et af de faglige mål er f.eks. at du skal kunne deltage aktivt i diskussioner og argumentere for forskellige synspunkter. Gennem tekstlæsning (skønlitteratur, aviser, blade, musiktekster etc), men også gennem film får du viden om tysk tænkemåde, leveform, kultur og historie. Først og fremmest om tiden efter 1945. Når du afslutter tysk i gymnasiet skulle du principielt være i stand til at føre en kvalificeret samtale med en tysker om alt fra Goethes menneskesyn til bilindustri, og fra tysk udenrigspolitik til Tom Tykwers seneste film.

Netop i disse år er Berlin atter blevet brændpunkt og måske den hovedstad, der klarest åbner blikket mod udviklingen i det gamle Østeuropa. Det nye Berlin sætter mange politiske og kulturelle dagsordner, som helt naturligt synes vigtige og fascinerende for tyskfaget lige nu.

Og grammatikken er skam ikke blevet afskaffet! Du skal stadigvæk lære en god portion grammatik for at kunne begå dig såvel mundtligt som skriftligt.

Vi har de sidste år anskaffet væsentlige tekstsamlinger med den allernyeste litteratur, hvor vi anvender IT-mediet til at understøtte tekstarbejdet. Du har altså gode muligheder for at arbejde differentieret med computerbaserede opgaver, der er tilknyttet teksterne. Også i forbindelse med selvstændige elevprojekter om politiske og kulturelle forhold i Tyskland, Schweiz og Østrig er internettet en vældig god informationskilde.

Med faget tysk har vi i årenes løb deltaget i en lang række ekskursioner, bl.a. til Berlin, Wien, Hamburg, Lübeck, Nolde-museet, Husum og Flensburg. Vi har endvidere haft udvekslingsprojekter med gymnasier i Berlin, i Frankfurt-området og i Hamburg.

Til sidst lidt om A-niveau og B-niveau:

På begge niveauer skal du kunne flg:
 • Redegøre og diskutere
 • Analysere, fortolke og reflektere
 • Formulere dig skriftligt
 • Oparbejde solid viden om Tyskland efter 1945
 • Oparbejde kendskab til levevilkår og normer i de tysksprogede lande
 • Interkulturelles Lernen
 • Deltage i samspil med andre fag
 • Afslutte med mundtlig eksamen

På A-niveau skal du derudover også kunne:

 • Håndtere tekster af større sværhedsgrad
 • Nå en større sproglig sikkerhed
 • Læse tekster fra før 1900
 • Afslutte ikke bare med mundtlig, men også skriftlig eksamen

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >