Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Almen studieforberedelse

Bemærk: Gælder ikke for den årgang, der starter i august 2017, men kun for de ”gamle” årgange – dvs. 2g og 2g årgangen, der starter 2017. Dette tværfaglige forløb er afskaffet med gymnasiereformen, der træder i kraft til august 2017.

Almen studieforberedelse er ikke et fag, men en timeramme, hvor forskellige fag bidrager til at belyse vigtige problemstillinger.

En vigtig problemstilling er fx et betydningsfuldt naturfænomen som global opvarmning – hvad har skabt den, og hvilken betydning har den for menneskeheden?

Den problemstilling kan også være et kulturfænomen som fx globalisering. Hvordan påvirker globaliseringen vores kultur og værdier? Hvad sker der, når østlige og vestlige kulturer mødes - hvordan adskiller de sig fra hinanden, og hvorfor reagerer forskellige kulturer ofte så stærkt på hinanden? En aktuel nøgleproblemstilling er fx også grænser for vækst. Hvilke konsekvenser har fortsat økonomisk vækst for de globale resurser, og hvordan påvirker øget brug af teknologi miljøet og vores kultur?

Andre problemstillinger kan omhandle centrale forestillinger fra fortid og nutid som fx ændringer i verdensbilledet i renæssancen og i det 20. århundrede.

På Ringkøbing Gymnasium har vi valgt at arbejde med 7 faste emner og 3 emner, der vælges af klassens lærerteam. Lærerne og eleverne aftaler i fællesskab, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med indenfor de enkelte emner. Emnerne er:
 • Generationer
 • Sundhed og livsstil
 • Frit emne
 • Historisk overblik
 • I- og U-lande / teknologi og resurser
 • Kulturmøder / Musical
 • Frit emne (studietur)
 • Emne fastsat af ministeriet (synopsis-prøve)
 • Frit emne
 • Erkendelsesbrud i det 20. århundrede
Formålet med timerammen er dobbelt. Indholdsmæssigt skal timerammen sikre, at eleverne har en almen viden om og indsigt i vigtige problemstillinger for menneskeheden i dag – det man kalder almen dannelse. Metodisk skal timerammen bidrage til at øge elevernes studiekompetence. Samarbejdet mellem fagene skal sikre, at eleverne lærer at anvende de forskellige fags metoder i forbindelse med en problemstilling og bliver klar over, hvor grænserne går for, hvad de enkelte fag beskæftiger sig med og bidrage til at forklare.

Almen studieforberedelse afsluttes i 3.g med en skriftlig synopsis, der danner udgangspunkt for en afsluttende mundtlig prøve.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >