Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I gymnasiet er der tre større skriftlige opgaver

I gymnasiet skal man skrive tre større skriftlige opgaver, som man efterfølgende også skal lave en mundtlig præsentation af. De to første, dansk-historieopgaven (DHO) og studieretningsopgaven (SRO), skrives i henholdsvis 1.g og 2.g. Begge opgave afsluttes med, at man præsenterer sin opgave mundtligt for de to lærere, der har været vejledere på opgaven. I 3.g udarbejdes studieretningsprojektet (SRP), som er en eksamensopgave, og som består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamination i eksamensperioden.

  • DHO – I slutningen af 1.g har eleverne et tværfagligt forløb mellem dansk og historie, og efterfølgende skriver de en tværfaglig opgave i tilknytning til emnet. Eleverne skal altså både bruge dansk og historie i opgaven. Arbejdet med DHO handler især om at få styr på de formelle krav til en større skriftlig opgave, så der er fokus på at lave indholdsfortegnelse, citere, bruge noter og lave litteraturliste.
  • SRO - I sidste halvdel af 2.g skriver eleverne SRO i to af deres studieretningsfagene. Som ved DHO hænger opgaven sammen med et tværfagligt forløb i studieretningsfagene, og der er igen fokus på at få styr på de formelle krav til en større skriftlig opgave.
  • SRP – Studieretningsprojektet består af en opgave, der skrives i foråret 3.g, og en mundtlig prøve i eksamensperioden. Studieretningsprojektet er et individuelt projekt, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling. Der indgår som hovedregel to fag – mindst et fag på A-niveau og mindst et studieretningsfag. Når man har været til mundtlig prøve, får man en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præsentation.

Ved hver opgave får eleverne udleveret en særskilt plan/et hæfte med informationer mm. til den enkelte opgave.

Overblik over forløbene ved de tre opgaver kan man se i progressionsplanen her.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >