Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • Flash 1
 • 02 nov 2017
 • Flash 3
 • Flash 4
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • Flash 8
 • Flash 9
 • 10 JKN 4407 1
 • Flash 11
 • 12
 • Flash 13

I gymnasiet er der tre større skriftlige opgaver

De kaldes DHO, SRO og SRP og skrives i slutningen af 1g, 2g og 3g

 • DHO: I slutningen af 1.g skriver eleverne en større opgave i enten dansk eller historie på 5-7 sider. Her lærer de bl.a., hvordan man laver en indholdsfortegnelse, citerer, bruger noter og udarbejder en litteraturliste – se formalia i forbindelse med større skriftlige opgaver.


 • SRO: I foråret i 2. g skriver eleverne en studieretningsopgave på ca. 7-10 sider i to af studieretningsfagene. Man øver igen formalia som ved DHO´en og skal nu bruge to fag.


 • SRP: Studieretningsprojektet (15-20 sider) skrives inden for et område og med en faglig problemstilling, sådan at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Studieretningsprojektet skal for de nye 1g´ere, der starter til august 2017 forsvares senere ved en mundtlig eksamen, hvor der kun gives én samlet karakter, der til gengæld tæller dobbelt i eksamensgennemsnittet. Populært sagt er denne SRP-opgave studenternes ”svendestykke”, hvor de viser, at de har rykket sig fra elever til studerende. Man øver sig altså gennem de to første år til denne afgørende eksamensopgave.

Der står mere om kravene til de tre opgaver i progressionsplanen for de større skriftlige opgaver.

Progressionsplan for de store skriftlige opgaver: pdfKLIK HER

Formalia i forbindelse med større skriftlige opgaver: pdfKLIK HER

Plan for større skriftlige opgaver: pdfKLIK HER

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >