Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Grundforløb

De første tre måneder gennemgår du et grundforløb, hvor du får indsigt i og forståelse for gymnasiets fag og en grundig indføring i de gymnasiale arbejdsmetoder. Grundforløbet slutter ca. 1. november. Grundforløbet skal også give dig basis for dit endelige valg af studieretning og valgfag til de kommende år i gymnasiet. Derfor består grundforløbet af en række fag og tværgående fag.

Grundforløbet er ens for alle. Du får altså mulighed for at prøve fagene af, inden du midt i oktober vælger din endelige studieretning. Du starter i én klasse til august, men skal regne med, at klasserne brydes op og ser helt anderledes ud efter 1. november, når de endelige studieretningsklasser starter.
Lige fra gymnasiets start skal du målrettet opbygge og træne dine studiekompetencer.

De tværgående fag er:

Almen sprogforståelse (AP)
giver dig en god fornemmelse for sprog, og du får forståelse for sprogets struktur, funktion og grammatik og sætningsanalyse. Du vil bl.a. få latin i et antal timer, og du vil opleve, at de forskellige sprog har meget til fælles, og du vil få indblik i, hvordan forskellige samfundsgrupper og institutioner bruger sproget (sociolingvistik). Almen sprogforståelse gør det generelt lettere at lære sprog.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
tager udgangspunkt i emner, som du kender fra hverdagen, og som kan bruges til at synliggøre den naturvidenskabelige tankegang. I det naturvidenskabelige grundforløb sammentænkes biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Du vil her lave en del eksperimentelt arbejde og lære at skrive naturvidenskabelige rapporter.


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >