Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • Flash 1
 • 02 nov 2017
 • Flash 3
 • Flash 4
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • Flash 8
 • Flash 9
 • 10 JKN 4407 1
 • Flash 11
 • 12
 • Flash 13

Sådan bliver du optaget

Optagelse på STX

For at være sikker på at blive optaget på Ringkjøbing Gymnasium -STX  skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

1gbillede

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:
 • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Har du haft det valgte fag som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Hvis du går på en efterskole uden afsluttende prøver/eksamensfri, så bruger vi dog din 9. klasses eksamen som adgangsgivende. Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Ansøgning
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.
Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.
Du har i alt fem ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.
Er du gået ud af skolen skal du udfylde en uddannelsesplan på optagelse.dk senest den 15. marts. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som din ansøgning. Du kan få hjælp hertil, ved at kontakte din UU-vejleder på www.uu-rksk.dk
Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. maj. Uddannelsen begynder i august.

Optagelsesprøver
Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder, har du ret til en optagelsessamtale eller optagelsesprøve. Det foregår på gymnasiet, hvor du får en række skriftlige opgaver i matematik / fysik, engelsk og dansk, som følges op med en samtale med lærerne i disse fag. Det varer ca. 3 timer i alt. Du får besked samme dag, om du – på baggrund af prøverne og samtalerne – er optaget. Gymnasiet indkalder dig til en sådan samtale i starten af april.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >