Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sådan bliver du optaget

Sådan ansøger du om at komme på gymnasiet

Du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk senest 1.marts 2021. Her skal du angive:

 1. STX på Ringkjøbing Gymnasium
 2. Andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) og kunstnerisk fag (musik eller billedkunst)

Ønske om studieretning afgiver du først i grundforløbet i starten af oktober, og valgfagsønsker afgives senere i dit gymnasieforløb.

Optagelseskrav:

Kravene for at blive optaget på gymnasiet (STX, HTX eller HHX) er ens i hele landet. For at være sikker på at kunne optages skal du opfylde følgende:

 • Have søgt rettidigt direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse. Dvs. at du senest d. 1. marts skal sende din ansøgning og studievalgsportfolie  via www.optagelse.dk 
 • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • Bestå folkeskolens adgangseksamen.
 • Bekræfte det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed. Dvs. få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • I 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

*Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mellem 2,0 og 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets rektor, har du også krav på optagelse.

Sådan får du besked

Senest 1. maj 2021 modtager du et brev om, at vi har reserveret en plads til dig. Det betyder, at du er optaget på Ringkjøbing Gymnasium under forudsætning af, at du opfylder de ovennævnte optagelseskrav.

Senest 24. juni 2021 modtager du et brev om, at du er optaget. Denne endelige bekræftelse kommer når skolen kan se, om alle ovennævnte optagelseskrav er opfyldt.

Hvis du ikke opfylder alle ovennævnte optagelseskrav vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve. Se Optagelsesprøve https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >