Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Studieplaner og Undervisningsbeskrivelser

Studieplanerne rummer en oversigt over, hvilke forløb klasserne arbejder med i de enkelte fag. Studieplanen indeholder informationer om de enkelte forløbs indhold, faglige mål og øvrige kompetencemål.

Før eksamen omdannes studieplanerne til undervisningsbeskrivelser, hvor man kan se undervisningens konkrete indhold, fokuspunkter og arbejdsformer.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser findes i LUDUS WEB.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >