Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

International kultur og kommunikation 1

SPROG SAMFUND 

Engelsk - Tysk - Samfundsfag


Gruppefoto international

Vil du åbne døren til Europa og blive endnu bedre til to af de største europæiske sprog? Interesserer du dig også for kultur og samfundsforhold, så er studieretningen med Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B noget for dig.

Ud over at blive bedre til at tale og skrive engelsk og tysk får du også viden om kultur, historie og samfundsforhold i de to sprogområde


1 Engelsk A Tysk A Samfundsfag B

International kultur og kommunikation studieretning 1  (Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B)

Studieretningens fag:

 Engelsk symbol   Engelsk er det vigtigste internationale sprog. Det er det, dels fordi så meget musik, film, tv og litteratur - er engelsksproget, og dels fordi det har rollen som verdenssprog. Du vil lære at beherske det engelske sprog bedre både mundtligt og skriftligt, og du vil få udvidet dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold betydeligt. Hovedvægten er lagt på England og USA, men i undervisningen kommer vi også ind på andre lande, f.eks. Australien, Indien og Sydafrika. Denne viden er afgørende for, at du kan klare dig i en moderne, globaliseret verden. Tysk symbol  I tysk lærer du gennem arbejdet med film, litteratur, samfundsforhold og historie at formulere dig frit

- og ubesværet på tysk både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder f.eks. med immigration, ungdomskulturer, Berlin, krimier og eventyr. Den tyske historie byder også på interessante emner som nazisme, terrorisme og DDR/BRD samt genforeningen. Vi kommer naturligvis til at arbejde med grammatik, men tysk handler i lige så høj grad om at analysere og fortolke tekster og film. Vi tager udgangspunkt i Tyskland, men vi kan også arbejde med Schweiz og Østrig.Argumentation suymbol   I samfundsfag arbejder vi med sociologi, økonomi samt politiske forhold i dansk og europæisk
- sammenhæng. Med afsæt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi konkrete sager og generelle udviklingstendenser både i Danmark og ude i verden. Det kunne fx være med emner som identitetsdannelse og sociale medier, samspillet mellem massemedier og dansk politik, velfærd og økonomiske kriser samt indvandringer, kulturmøder og terrorisme.


På denne studieretning kan du komme på udvekslingsophold hos vores venskabsgymnasium i Brunsbüttel, Tyskland samt på studierejse til f.eks. Berlin eller London.

”Udvekslingsturen til Brunsbüttel var utrolig sjov, lærerig og udfordrende. Det var en helt anden oplevelse end en normal tur til Tyskland, da man får lov til at være en del af en tysk families hverdag. Jeg vil sige, at mange ting har overrasket mig på turen – især skolesystemet og vores forskelligheder, men alt i alt er det vel det, der gør det hele spændende! ” Citat: Annelise Øllgaard Sloth, 3.g
 


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram