Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Musik 1

MUSIK


Musik - Matematik

Trompet

Interesserer du dig for musik, og vil du gerne blive bedre til at spille og synge? Vil du samtidig også lære at forstå musikken og dens forskellige udtryksformer ved at arbejde teoretisk og analytisk med den, så er én af de to musiske studieretninger noget for dig.

  
FilMusisk studieretning 1 (Musik A - Matematik A)


Studieretningens fag:

 Node ikon   I musik arbejder vi både med musik i  såvel praksis som i et teoretisk perspektiv. Du får rige
- muligheder for at lære at fremføre og spille musik, og du kommer til at optræde for et større publikum ved f.eks. morgensamlinger, forårskoncert og musical. Derudover arbejder vi i musikteori med at arrangere og analysere musik, ligesom vi også kommer rundt om den musikhistoriske dimension. IT spiller en væsentlig rolle. For eksempel i arbejdet med de skriftlige opgaver i musik. Mat symbol  I matematik vil vi arbejde med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og
- matematisk bevisførelse. Vi vil opstille matematiske modeller på baggrund af datamateriale og arbejde med, hvordan matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen. Matematik er uundværlig i mange fagområder som naturvidenskab og teknologi, medicin og økologi.engelsk flag  Engelsk er det vigtigste internationale sprog. Det er det, dels fordi så meget musik, film, tv og litteratur
- er engelsksproget, og dels fordi det har rollen som verdenssprog. Du vil lære at beherske det engelske sprog bedre både mundtligt og skriftligt, og du vil få udvidet dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold betydeligt. Hovedvægten er lagt på England og USA, men i undervisningen kommer vi også ind på andre lande, f.eks. Australien, Indien og Sydafrika. Denne viden er afgørende for, at du kan klare dig i en moderne, globaliseret verden.
 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram