Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Musisk-kreativ studieretning

Musik – Matematik – Kemi (ABC) (desuden med engelsk B og et af sprogene tysk forsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A. Engelsk, matematik eller tysk skal hæves til A-niveau i 3.g.)

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange og lange videregående uddannelser - i sær indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. Med matematik A og enten fysik B eller kemi B som valgfag, vil studieretningen tillige give adgang til de fleste lange naturvidenskabelige uddannelser. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

Denne studieretning har fokus på musik, matematik og kemi. Her er grundlag for at lære mere om musikteori og musikudøvelse og hvorledes musikken hænger sammen med det matematiske.
pdfSe en skematisk oversigt over musisk studieretning

Du har ét frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i et fag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser. Du skal i 3. g. enten hæve et af fagene matematik og engelsk til A-niveau, eller du kan i stedet hæve tysk til A-niveau, hvis du har valgt det som 2. fremmedsprog. Det vil sige, at du kan tone studieretning i en matematisk retning ved at vælge matematik på A-niveau i 3.g. Eller i en sproglig retning ved at vælge engelsk på A-niveau i 3.g.

music people
Studieretningsfagene:
I faget musik arbejder vi ligeligt med praktisk musisk udøvelse og musikteori. Den praktiske del af faget giver dig rige muligheder for at lære at fremføre og spille musik. Du vil flere gange komme til at optræde for et større publikum. I den teoretiske del arbejdes der primært med at arrangere og analysere musik samt den musikhistoriske dimension. Der vil også være lejlighed til at arbejde med den nyeste musikteknologi herunder musikproduktion.

Matematik er uundværlig i mange andre fagområder og er samtidig en væsentlig del af hverdagen. Matematik er også noget i sig selv, et fag opbygget af klare logiske tanker. Vi vil arbejde både med logikken i matematik og med, hvordan matematik og matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen.

Kemi beskæftiger sig med de stoffer, vi omgiver os med i hverdagen og som alt levende er opbygget af. Undervisningen er et samspil mellem teori og forsøg. I laboratoriets laves elevforsøg for at undersøge stoffers evne til at reagere og danne nye stoffer. Der arbejdes også med metoder til analyse af ukendte stoffer og stofblandinger. Teoretisk forklares stoffers opbygning og egenskaber. Kemi i hverdagen, fx fødevarer, lægemidler, kosmetik, plastmaterialer og den nyeste forskning inddrages.

Tværfaglighed:
Der er i krydsfeltet mellem det kreative og naturvidenskabelige en række interessante undersøgelsesområder. Musikkens ”byggeklodser” er toner, skalaer og strukturdannelser, og de kan alle beskrives matematisk. Herunder nogle konkrete eksempler:
 • Svingninger og lyd. Matematik kan behandle de teorier, der ligger bag svingningslæren og udform­ningen af musikinstrumenter. I forbindelse hermed kan musik arbejde med frembringelse af tone­struk­turer, klangdannelse, instrumentering og blæseinstrumenternes historie. I mediefag er det op­lagt at undersøge hvilken betydning instrumentering og klangdannelse har for det filmiske udtryk.
 • Det gyldne snit. Undersøgelse af det gyldne snits anvendelse i J. S.. Bachs musik, i billedkomposition i film og den matematiske baggrund herfor.
 • Produktion af seriel musik ved hjælp af matematiske modeller.
Ud af huset:

Der er flere muligheder for ekskursioner ud af huset fx overværelse af et symfoniorkesters øvning i Århus Musikhus.

Der er mulighed for en studietur til fx London, hvor vi kan opleve et rigt kulturliv i en europæisk storby.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >