Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Naturvidenskabelig studieretning 1 og 2

Matematik – fysik – kemi (AAB eller ABA)

Disse to naturvidenskabelige studieretninger med matematik på A-niveau og fysik og kemi på min. B-niveau åbner dørene til alle videregående uddannelser. For elever, der bagefter vil være læge, dyrlæge, tandlæge, biolog, fysioterapeut, kiropraktor, sygeplejerske eller vil tage andre naturvidenskabelige uddannelser er en af de naturvidenskabelige studieretninger det rigtige valg. Men de kan også vælges af elever, der tænker på andre uddannelser, f.eks. økonomi og statskundskab, eller som bare ønsker den studentereksamen, der åbner de fleste døre. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

Forskellen på de to studieretninger er, at Naturvidenskabelig studieretning 1 har fysik på A-niveau, mens Naturvidenskabelig studieretning 2 har kemi på A-niveau.

pdfSe en skematisk oversigt over naturvidenskabelig studieretning 1.
pdfSe en skematisk oversigt over naturvidenskabelig studieretning 2.

For begge studieretninger gælder, at du har ét frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i et valgfag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser.

doing science

Studieretningsfagene:
Matematik er uundværlig i mange fagområder som naturvidenskab og teknologi, medicin og økologi. I matematik vil vi arbejde med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og matematisk bevisførelse. Vi vil opstille matematiske modeller på baggrund af datamateriale og arbejde med, hvordan matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen.

7710

Fysik giver dig redskaber til at udvikle og stimulere din nysgerrighed og kreativitet med henblik på forståelse af fysiske fænomener og deres betydning for hverdagen. Dette sker gennem arbejdet med en række kerneområder og valgfrit stof. Inden for kerneområderne arbejdes der med beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, energi, lyd og lys, atom- og kernefysik. Gennem eksperimenter styrkes din evne til at analysere og opstille modeller. Elektronisk dataopsamling og databehandling er et væsentligt element i dette arbejde. Hvis du vælger Naturvidenskabelig studieretning 1, når du flere emner og får større kompetencer inden for fysik, end hvis du vælger Naturvidenskabelig studieretning 2.

Kemi beskæftiger sig med de stoffer, vi omgiver os med i hverdagen og som alt levende er opbygget af. Undervisningen er et samspil mellem teori og forsøg. I laboratoriets laves elevforsøg for at undersøge stoffers evne til at reagere og danne nye stoffer. Der arbejdes også med metoder til analyse af ukendte stoffer og stofblandinger. Teoretisk forklares stoffers opbygning og egenskaber. Kemi i hverdagen, fx fødevarer, lægemidler, kosmetik, plastmaterialer og den nyeste forskning inddrages. Hvis du vælger Naturvidenskabelig studieretning 2, når du flere emner og får større kompetencer inden for kemi, end hvis du vælger Naturvidenskabelig studieretning 1.

Tværfaglighed:
De 3 studieretningsfag har store berøringsflader, som naturligt udnyttes i den daglige undervisning, der derved bliver sammenhængende. Matematisk beskrivelse af sammenhænge i fysik/kemi og matematisk bearbejdning af forsøgsdata spiller en stor rolle – kort sagt: man regner en masse! Udover metoder og kompetencer er der en lang række emner, der binder fagene sammen:
 • Atomteori: Fundament for al fysisk/kemisk viden og forståelse.
 • Lys og bølger: I fysik laves forsøg med og forklares fænomener som fx lysets brydning, i matematik formuleres lovmæssigheder og i kemi udnyttes fænomenerne til analyser af stoffer og stofblandinger.
 • Luftarter og elektrisk strøm: Både en kemisk og en fysisk side, der tilsammen giver et helhedsbillede.
 • Legemers bevægelser, energi og radioaktivitet: Fysik og matematik spiller her særlig tæt sammen.

I det videre perspektiv er samarbejde mellem fagene nødvendig for al forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik.

Ud af huset:
Gymnasiet her gennem de senere år samarbejdet med bl.a. Vestas Wind Systems A/S, og en naturlig del af undervisningen er besøg på de videregående uddannelser.

I forbindelse med studierejser til udlandet vil der også blive mulighed for at besøge virksomheder, museer eller lignende, som beskæftiger sig naturvidenskab.

Se også den tredje naturvidenskabelige studieretning (klik på navnet):

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >