Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Naturvidenskabelig studieretning 3

Biologi – Matematik – Kemi (ABC) (desuden med engelsk B og et af sprogene tysk forsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A)

Se en skematisk oversigt over naturvidenskabelig studieretning 3.

Denne studieretning har fokus på biologi, matematik og kemi. Her er redskaber til at arbejde med sundhed, krop og menneske & natur i et naturvidenskabeligt og perspektiv.

Den naturvidenskabelige studieretning med biologi på A-niveau åbner - med tilvalg af matematik A, fysik B og kemi B som valgfag - døren til alle til videregående uddannelser. For elever, der bagefter vil være læge, dyrlæge, tandlæge, biolog, ingeniør, fysioterapeut, kiropraktor, sygeplejerske eller vil tage andre naturvidenskabelige uddannelser er en af de naturvidenskabelige studieretninger det rigtige valg. Men de kan også vælges af elever, der tænker på andre uddannelser, f.eks. økonomi og statskundskab, eller som bare ønsker den studentereksamen, der giver adgang til alle videregående uddannelser. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

Du har ét frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i et fag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser. Det kunne f.eks. være matematik eller et sprog, som du løfter til A-niveau. Du kan også vælge idræt på B-niveau og kombinere biologi og idræt til et godt sammenspil.

Hvis du har valgt tysk fortsætter som 2. fremmedsprog, skal du vælge yderligere et fag på A-niveau.

zumba 56

Studieretningsfagene:
Biologi beskæftiger sig med det levende (mennesker, dyr og planter, bakterier og virus) og det ikke- levende, omgivende miljø. Af emnerne kan nævnes, sundhed og sygdom, økologi, arvelige forhold og genteknologi. Du skal arbejde eksperimentelt både i laboratoriet og ude i naturen.

analyse

i arbejde

Laura i forsoeg

lille proeve

Tisiti

Matematik er uundværlig i mange andre fagområder som naturvidenskab, teknologi og medicin. Desuden kan matematik benyttes til noget af økologien, og samtidig er matematik en væsentlig del af hverdagen. Matematik er også noget i sig selv, et fag opbygget af klare logiske tanker. Vi vil arbejde både med logikken i matematik og med, hvordan matematik og matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT- programmer i undervisningen.

Kemi beskæftiger sig med de stoffer, vi omgiver os med i hverdagen og som alt levende er opbygget af. Undervisningen er et samspil mellem teori og forsøg. I laboratoriets laves elevforsøg for at undersøge stoffers evne til at reagere og danne nye stoffer. Der arbejdes også med metoder til analyse af ukendte stoffer og stofblandinger. Teoretisk forklares stoffers opbygning og egenskaber. Kemi i hverdagen, fx fødevarer, lægemidler, kosmetik, plastmaterialer og den nyeste forskning inddrages.

Tværfaglighed:
En del af undervisningen går på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene. Eksempler på dette kan være:
 • Krop, kost, energi og motion: Hvordan påvirkes kroppen af kosten? Hvad sker der med kroppen, når vi dyrker motion? Hvordan virker medicin?
 • Det perfekte menneske: Samarbejde med dansk, engelsk eller religion om fremtidens menneske med nye gener og udsigt til et længere liv.
Ud af huset:
En del af undervisningen foregår uden for skolen som f.eks.:
 • Naturen omkring os: Undersøgelse af naturtyper som skov, hav og strand.
 • Bjerge. Hvordan tilpasser dyre- og planteliv sig til livet i forskellige højder? Hvordan reagerer vores krop på ophold i højden?
Se også de andre matematisk-naturvidenskabelige studieretninger (klik på navnet):

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >