Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Samfund, politik og økonomi 1

Samfundsfag - Matematik


There is no plan B

Interesserer du dig for samfundsmæssige forandringer og kulturelle forhold, og vil du gerne klædes på til at forstå og engagere dig i den verden, der omgiver dig, så skal du vælge én af de to samfundsfaglige studieretninger.

1 Samfundsfag A Matematik A

Samfund, politik og økonomi studieretning 1  (Samfundsfag A - Matematik A)

I studieretningen Samfundsfag A og Matematik A lærer du bl.a. at anvende matematik til at foretage samfundsfaglige undersøgelser af eksempelvis danskernes holdning til aktuelle politiske emner eller udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark.

Studieretningens fag:

 Agumentationsbox  I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemstillinger inden for sociologi, økonomi samt danske og
- internationale politiske forhold. Med afsæt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi konkrete sager og generelle udviklingstendenser både i Danmark og ude i verden. Det kunne fx være identitetsdannelse, sociale medier, samspillet mellem massemedier og dansk politik, økonomiske kriser samt indvandring, terrorisme og USA’s rolle i en globaliseret verden. Matematik symbol I matematik vil vi arbejde med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og
- matematisk bevisførelse. Vi vil opstille matematiske modeller på baggrund af datamateriale og arbejde med, hvordan matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen. Matematik er uundværlig i mange fagområder som naturvidenskab og teknologi, medicin, økologi og samfundsvidenskab.EU symbolEngelsk er det vigtigste internationale sprog. Det er det, dels fordi så meget musik, film, tv og litteratur
- er engelsksproget, og dels fordi det har rollen som verdenssprog. Du vil lære at beherske det engelske sprog bedre både mundtligt og skriftligt, og du vil få udvidet dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold betydeligt. Hovedvægten er lagt på England og USA, men i undervisningen kommer vi også ind på andre lande, f.eks. Australien, Indien og Sydafrika. Denne viden er afgørende for, at du kan klare dig i en moderne, globaliseret verden.

Som en integreret del af undervisningen vil du på de samfundsfaglige studieretninger møde gæsteforelæsere, deltage i debatarrangementer, komme på ekskursioner og en studierejse ud i Europa.

Elev EU flag


De samfundsfaglige studieretninger er et godt springbræt til en lang række videregående uddannelser - det gælder uanset, om du gerne vil læse fx statskundskab, økonomi, journalistik, jura eller du gerne vil være politibetjent, lærer, pædagog, socialrådgiver eller noget helt tredje.


 


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram