Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Samfundsvidenskabelig studieretning

Samfundsfag – Matematik – Naturgeografi (ABC) (desuden med engelsk B og et af sprogene tysk forsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A. Et af fagene: engelsk, tysk eller matematik skal hæves til A-niveau i 3.g.).

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange og lange videregående uddannelser - i sær indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. Med matematik A og enten fysik B eller kemi B som valgfag, vil studieretningen tillige give adgang til de fleste lange naturvidenskabelige uddannelser. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

Denne studieretning har fokus på samfundsfag, matematik og naturgeografi. Samfundsfag har her en tydelig international orientering, og her er generelt grundlag for at analysere og arbejde med matematisk-økonomiske og samfundsfaglige emner.

pdfSe en skematisk oversigt over samfundsvidenskabelig studieretning

I denne studieretning har du et frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i de fag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser. Du skal i 3.g. enten hæve et af fagene matematik og engelsk til A-niveau, eller du kan i stedet hæve tysk til A-niveau, hvis du har valgt det som 2. fremmedsprog. Det vil sige, at du kan tone studieretning i en matematisk retning ved at vælge matematik på A-niveau i 3.g. Eller i en sproglig retning ved at vælge engelsk på A-niveau i 3.g.

Studieretningsfagene:

samfundsfag tager vi udgangspunkt i den aktuelle samfundsudvikling og undersøger, hvilke mekanismer der ligger bag. Samfundsfag på højt niveau (A) giver en grundig indføring i danske politiske, økonomiske og sociale forhold. Herudover arbejder vi på dette niveau meget med internationale forhold, f.eks. globalisering og terrorisme. Et af fagets vigtige formål er at ruste dig til bedre at forstå og deltage i den demokratiske debat.

432
439
451

452


Matematik er uundværlig i mange andre fagområder som naturvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab og er samtidig en væsentlig del af hverdagen. Matematik er også noget i sig selv, et fag opbygget af klare logiske tanker. Vi vil arbejde både med logikken i matematik og med, hvordan matematik og matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen.

Naturgeografi forklarer jordens opbygning, landskabernes dannelse, hvordan vejret opstår o.a.. Det er en væsentlig del af faget at arbejde med samfundets udnyttelse af naturen og af vore resurser (mineraler, energi, jordbund). Natur- og samfundsvidenskabelige emner behandles i samarbejde med andre fag, og teori knyttes i vidt omfang til aktuelle forhold, f.eks. jordskælv, klimaændring og fattigdom. Vi ser det både lokalt og globalt. Der laves praktiske undersøgelser uden for skolen.

Tværfaglighed:

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som eksempler herpå kan nævnes:
 • Hvad skal Danmark leve af? Hvordan skal Danmark håndtere globaliseringens konkurrencepres og udfordringer? Vi laver økonomiske modeller, og beregner effekten af regeringens økonomiske politik.
 • Befolkningsudvikling og integration. Hvordan laves prognoser, og hvad siger de om fremtidens befolkningsudvikling? Hvordan påvirker indvandringen velfærdssamfundets sammenhængskraft og økonomi?
 • Vækst og miljø. Kan økonomisk vækst forenes med miljøhensyn? Kan man sætte en pris på frisk luft og lærkesang?
Ud af huset:

I de samfundsfaglige studieretninger lægger vi stor vægt på at undervisningen relateres til det omliggende samfund. Som eksempel herpå kan nævnes:
 • Ekskursioner. Besøg i København eller udlandet hos politikere, organisationer, virksomheder og bevægelser.
 • Gæstebesøg. Vi inviterer også gerne ”virkeligheden” indenfor i undervisningen. Politikere, forskere, fagforenings- og erhvervsrepræsentanter besøger os til diskussion af aktuelle emner på klassen.
 • At gå på opdagelse i den virkelige verden. Vi undersøger udvalgte befolkningsgruppers holdninger til forskellige emner gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >