Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Science 1

Matematik - Fysik  - Kemi

Billede Science

Interesserer du dig for matematik, fysik og kemi, og vil du gerne lære om forskellige fysiske fænomener, så er disse tre naturvidenskabelige studieretninger noget for dig. De ligner hinanden, men der er forskel på niveauerne i fysik og kemi.

Nogle emner kræver deltagelse af to eller alle tre studieretningsfag for at opnå en tilstrækkelig dyb forståelse af problemstillingerne. Fx kan alle tre fag indgå i et projekt om nytårsraketter: Matematik bruges i modellering af raketbanen, fysik forklarer de kræfter raketten påvirkes af og i kemi kan man studere reaktioner og farver.

Ved hjælp af matematiske modeller og eksperimenter vil du med en af disse studieretninger opnå en dyb forståelse af, hvordan den verden, som omgiver os, fungerer. Du kommer også på ekskursioner i forbindelse med samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner. Det kunne fx være projektdage med fysikforsøg på det store forskningscentrum DESY i Hamborg.


4 Matematik A Fysik B Kemi B

Science studieretning 1 (Matematik A - Fysik B - Kemi B)

Studieretningens fag:

Mat symbol I matematik vil vi arbejde med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og
- matematisk bevisførelse. Vi vil opstille matematiske modeller på baggrund af datamateriale og arbejde med, hvordan matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Vi vil inddrage matematiske IT-programmer i undervisningen. Matematik er uundværlig i mange fagområder som naturvidenskab og teknologi, medicin og økologi.

Fysik symbolI fysik vil du få redskaber til at udvikle og stimulere din nysgerrighed og kreativitet med henblik på at
- forstå fysiske fænomener og deres betydning for hverdagen. Dette sker gennem arbejdet med en række kerneområder og valgfrit stof. Inden for kerneområderne arbejdes der med beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, energi, lyd og lys, atom- og kernefysik. Gennem eksperimenter styrkes din evne til at analysere og opstille modeller. Elektronisk dataopsamling og databehandling er et væsentligt element i dette arbejde.

Kemi symbol I kemi beskæftiger vi os med de stoffer, som omgiver os i hverdagen, og som alt levende er opbygget af. Undervisningen er et samspil mellem teori og forsøg.

I laboratoriet laves elevforsøg for at undersøge stoffers evne til at reagere og danne nye stoffer. Der arbejdes også med metoder til analyse af ukendte stoffer og stofblandinger. Teoretisk forklares stoffers opbygning og egenskaber. Kemi i hverdagen, fx fødevarer, lægemidler, kosmetik, plastmaterialer og den nyeste forskning, inddrages.

 

Kombinationen af matematik på A-niveau og fysik og kemi på minimum B-niveau åbner utrolig mange døre til videregående uddannelser. Du behøver altså ikke at supplere din studentereksamen med fag på højere niveauer, hvis du fx vil videreuddanne dig inden for det natur- eller sundhedsvidenskabelige område.

 


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram