Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Science Life 4

Biologi - Kemi

Kolbe symbol

Interesserer du dig for menneskekroppen og naturen, så er studieretningen med Biologi A og Kemi B noget for dig. Du kommer til at arbejde med sundhed, mennesket og naturen i et videnskabeligt perspektiv.


3 Biologi A Kemi B

Science Life studieretning 4  (Biologi A - Kemi B)

Studieretningens fag:

 Biologi lille symbol  I biologi beskæftiger vi os med det levende (menneske, dyr, planter og bakterier)
- og det omgivende miljø.
I undervisningen arbejdes der med sundhed og sygdom, økologi, arvelige forhold og genteknologi. Vi skal arbejde eksperimentelt i laboratoriet, hvor vi eksempelvis undersøger blodtyper og DNA, kroppen, kostens sammensætning og økosystemer. I undervisningen vil der være ekskursioner ud af huset med undersøgelse af økosystemer og besøg hos lokale virksomheder, således at det teoretiske perspektiveres. Teori og praksis knyttes sammen, så du opnår en solid teoretisk forståelse af biologiske problemstillinger.

 Kemi symbol til biologistudretningI kemi beskæftiger vi os med de stoffer, som omgiver os i hverdagen, og som alt levende er opbygget af. Undervisningen er et samspil mellem teori og forsøg.
I laboratoriet laves elevforsøg for at undersøge stoffers evne til at reagere og danne nye stoffer. Der arbejdes også med metoder til analyse af ukendte stoffer og stofblandinger. Teoretisk forklares stoffers opbygning og egenskaber. Kemi i hverdagen, fx fødevarer, lægemidler, kosmetik, plastmaterialer og den nyeste forskning, inddrages.Drømmer du om en karriere som fx læge, sygeplejerske, fysioterapeut, dyrlæge, jordemor eller biolog, så giver denne studieretning dig rigtig gode forudsætninger*.

Gruppefoto af biologielever

*nogle uddannelser kræver matematik A.

 

 


 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram