Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Sproglig studieretning 2

Spansk - Engelsk (AA)
Denne studieretning har fokus på spansk og engelsk. Her er grundlag for at lære at tale og skrive de to sprog samt få indsigt i spansk og engelsksproget kultur, historie og samfundsforhold.

De sproglige studieretninger opfylder de specifikke adgangskrav til størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser, og hvis man vælger matematik og fysik på B-niveau, giver de også adgang til rigtig mange lange videregående uddannelser. Vore sproglige studenter har typisk tre sprog på A-niveau. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

pdfSe en skematisk oversigt over sproglig studieretning 2

I denne studieretning kan du som 2. fremmedsprog frit vælge mellem fransk begynder og tysk fortsætter. Hvis du vælger tysk fortsætter som 2. fremmedsprog, har du har ét frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i et fag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser. Vælger du i stedet fransk fortsætter som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge flere fag.

Studieretningsfagene:
Spansk er det næststørste verdenssprog. Det er et vigtigt kommunikationsmiddel på europæisk plan, og med spansk åbner du både døren til et væsentligt hjørne af Sydeuropa og til hele den spændende latinamerikanske kultur. Spansk er også det officielle andet sprog i USA. I undervisningen vil du arbejde med sproget både mundtligt og skriftligt, og via analyser af tekster, film og musik vil du få kendskab til litteratur, kultur og samfundsforhold såvel i Spanien som i Latinamerika. Undervisningen vil altså give dig gode forudsætninger for at studere, arbejde eller rejse i spansktalende lande.

Engelsk er det vigtigste internationale sprog. Det er det, dels fordi så meget musik, film, tv og litteratur er engelsksproget, og dels fordi det har rollen som verdenssprog. Du vil komme til at beherske det engelske sprog bedre, både mundtligt og skriftligt, og du vil også komme til i betydeligt omfang at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Hovedvægten er lagt på England og USA, men i undervisningen kommer vi også ind på andre lande, f.eks. Australien, Indien og Sydafrika. Denne viden er afgørende vigtig for, at du kan klare dig i en moderne, globaliseret verden.

Tværfaglighed:
En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene. Som eksempler herpå kan nævnes:
 • Storbyen: Et forløb om litteratur og samfundsforhold med fokus på det moderne menneskes vilkår i storbyerne, f.eks. Barcelona og London.
 • Den europæiske kulturarv: Et forløb om en kulturel periode i Europa, f.eks. romantikken eller det moderne. Vi beskæftiger os med den valgte periodes fælles strømninger og gensidige påvirkninger, men også med de steder, hvor de enkelte kulturer adskiller sig fra hinanden.
 • Ungdomskulturer i Europa: Et forløb om, hvordan påvirkningen fra USA viser sig i ungdommens sprog, medier, tøjstil og værdier.
Ud af huset:
 • Teater- og filmforestillinger.
 • Studieturen i 2g kunne gå til et af de involverede lande. Der vil også kunne organiseres ekskursioner og storbyweekender.
 • Skolen har i de forløbne år haft kontakt med skoler i andre lande, hvilket har medført elektronisk korrespondance.
 • Gæstelærere og besøg i virksomheder og organisationer
Se også de andre sproglige studieretninger (klik på navnet):

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >