Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 02 nov 2017
 • 03 nov 2017
 • 04 JKN 4896 2
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • 08 nov 2017
 • 9
 • 10 JKN 4407 1
 • 11 nov 2017
 • 12
 • 13

Sproglig studieretning 3

Latin - Engelsk (AA)

Denne studieretning har fokus på latin og engelsk. Her er grundlag for at lære de to sprog samt få indsigt i romersk og engelsk-sproget kultur og historie.

De sproglige studieretninger opfylder de specifikke adgangskrav til størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser, og hvis man vælger matematik og fysik på B-niveau, giver de også adgang til rigtig mange lange videregående uddannelser. Vore sproglige studenter har typisk tre sprog på A-niveau. Er du i tvivl, så gå på uddannelsesguidens "Adgangskortet".

pdfSe en skematisk oversigt over sproglig studieretning 3

I denne studieretning kan du som 2. fremmedsprog frit vælge mellem fransk begynder og tysk fortsætter. Hvis du vælger tysk fortsætter som 2. fremmedsprog, har du har ét frit valg, hvor du kan dygtiggøre dig i et fag, som passer til dine fremtidsplaner og interesser. Vælger ud i stedet fransk begynder eller spansk begynder som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge flere fag.

Studieretningsfagene:
Latin
 er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romersk-arkæologisk materiale beskæftiger faget sig med romersk kultur og forestillingsverden. På latin har den antikke kultur levet videre fra Romerriget til nutiden, og latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt inden for bl.a. litteratur, videnskab og religion. Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag.

Engelsk er det vigtigste internationale sprog. Det er det, dels fordi så meget musik, film, tv og litteratur er engelsksproget, og dels fordi det har rollen som verdenssprog. Du vil komme til at beherske det engelske sprog bedre, både mundtligt og skriftligt, og du vil også komme til i betydeligt omfang at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Hovedvægten er lagt på England og USA, men i undervisningen kommer vi også ind på andre lande, f.eks. Australien, Indien og Sydafrika. Denne viden er afgørende vigtig for, at du kan klare dig i en moderne, globaliseret verden.

Tværfaglighed:
En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene. Som eksempler herpå kan nævnes:
 • Imperier: Romerriget og det britiske imperium.
 • Slaveri: Det romerske slavesamfund og slaveriet i USA.
 • Lingua franca: Latin og engelsk som internationale sprog.
Ud af huset:
 • Teater- og filmforestillinger.
 • Studieturen i 2g kunne gå til et af de involverede lande. Der vil også kunne organiseres ekskursioner og storbyweekender.
Se også de andre sproglige studieretninger (klik på navnet):

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >