Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • Flash 1
 • 02 nov 2017
 • Flash 3
 • Flash 4
 • 05 JKN 4709 1
 • 06 nov 2017
 • forside slide musikal 7
 • Flash 8
 • Flash 9
 • 10 JKN 4407 1
 • Flash 11
 • 12
 • Flash 13

Bruxelles 2018

2.c på studietur til Belgien – et splittet land i et splittet Europa


I en tid hvor højrenationale partier er på fremmarch, og hvor den europæiske integration i EU befinder sig i en krise af hidtil usete dimensioner, syntes relevansen af vores studierejse til Belgien større end nogensinde. Det faglige mål med studieturen var således at undersøge betydningen af nationale identiteter i et integreret Europa.

1

At Belgien er et splittet land synes at manifestere sig på alle niveauer i det belgiske samfund. Således er hele landets karakter gennemsyret af en politisk splittelse mellem landets flamsktalende og dets fransktalende befolkning, og denne splittelse oplevede vi allerede i forbindelse med vores indledende byvandring, hvor vi kom vidt omkring i såvel byens gader og stræder som i Belgiens historie, kultur & komplicerede samfundsstruktur. Således er landets hele 6 forskellige parlamenter og en (negativ) verdensrekord i langsommelig regeringsdannelse begge vidnesbyrd om en splittet nationalstat – og et vidnesbyrd om, at den nationale identitet fortsat udgør en stærk politisk kraft i Europa.

På studieturens anden dag rettede vi fokus imod EU-integrationen; herunder spørgsmålet om nationalstaternes rolle i det europæiske samarbejde. At det er et spørgsmål, der spiller en central rolle i den aktuelle krise, som EU-samarbejdet befinder sig i, vidner vore besøg i såvel Europa-Parlamentet som i Europa-Kommissionen om. I Kommissionen, hvor vi havde sat Mette Dyrskjøt fra EU-kommissær Vestagers kabinet i stævne, fik vi et fint indblik i nogle af de aktuelle problemstillinger, som ”traktatens vogtere” arbejder med – og i Europa-Parlamentet, hvor vi mødtes med hhv. Jens Rohde (B) og Morten Messerschmidt (DF), blev vi ikke overraskende mødt af to vidt forskellige visioner for EU's fremtid.

2

3

Hvor Jens Rohde gjorde sig til talsmand for nødvendigheden af et markant styrket EU-samarbejde som en forudsætning for håndteringen af grænseoverskridende problemer og en fortsat fredelig udvikling i Europa, er det helt andre perspektiver, som Morten Messerschmidt abonnerer på. Her bliver EU betragtet som en decideret fejlkonstruktion, der står i modsætning til de stærke nationale identiteter og fællesskaber, hvorfor EU nødvendigvis må ende med at forgå.

At nationale identiteter og tilhørsforhold imidlertid ingenlunde er entydige størrelser blev tydeligt, da vi aflagde Europaskolen i Bruxelles-forstaden Uccle et besøg.

4

5

Her blev vi budt velkommen af skolens danske vicerektor Lars Roesen, der sammen med 4 dansktalende 2.g-elever fortalte om Europaskolens historie og opbygning samt om deres respektive erfaringer med kultur- og sprogforskelle imellem skolens mange elever og lærere. Besøget gav også anledning til spændende drøftelser af begrebet national identitet, der ingenlunde er et entydigt fænomen. På Europaskolen findes således også elever, der bedst kan betegnes som ”europæere” uden nogen klar tilknytning til en bestemt nationalstat.

Sprogforskelle spiller naturligvis en helt central rolle i relation til såvel de nationale identiteter som demokratiet i den europæiske integration - men også i det daglige samarbejde i EU-institutionerne udgør sprogforskellene selvsagt en udfordring. Dette fik vi indblik i, da vi besøgte EU-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse, hvor vi både prøvede kræfter med konkrete oversættelsesøvelser men også blev klogere på oversætternes daglige arbejde samt karrieremuligheder for unge med interesse i og talent for sprog.

6

At de nationale identiteter fortsat er et centralt politisk tema i et integreret Europa synes åbenlys – og således også det komplekse spørgsmål om nationalstaternes rolle i fremtidens Europa. Med os hjem fra studieturen har vi derfor hovederne og notathæfterne fulde af ny faglig viden, der vil indgå i en AT-faglig efterbearbejdning. Med os hjem har vi selvfølgelig også masser af spændende oplevelser med bl.a. surrealistisk billedkunst, kanalrundfart i den smukke middelalderby Brügge og masser af hygge med belgiske vafler, chokolade, muslinger & fritter, belgisk øl – og frem alt godt fællesskab.

7

8

9

Tak til alle for en rigtig god studietur!

Henriette & Søren

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 11 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >