Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Biologi på B-niveau

Biologi B kan vælges på Ringkøbing Gymnasiet, og vil være en fortsættelse af Biologi C. Af emner som gennemgås kan nævnes mikrobiologi (virus og bakterier), udvalgte dele af menneskets fysiologi (muskler, nerver, kondition, blod m. v.), genetik og nedarvning (f. eks. menneskets genetik, gensplejsning), evolutionsteori (udviklingen af arter, teorier om livets opståen) og forskellige økologiske emner (f. eks. Ringkøbing Fjord, regnskoven, biologiske konsekvenser af drivhuseffekten).

Undervisningen tilrettelægges tematisk med udgangspunkt i et emne, som er valgt af elever og lærer, og sammen med undervisningen vil der være ekskursioner og virksomhedsbesøg i det omfang, det kan lade sig gøre. Skolen har ofte været ved Silkeborg søerne for at lave økologiske målinger, eller været på besøg på Århus Universitets biologiske institutter.

Sammen med undervisningen vil der være et antal forsøg, f.eks. med målinger af menneskets fysiologi under arbejde, eller med skolens nyanskaffede forsøgsapparatur til DNA-analyse og gensplejsning.

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter med 24 timers forberedelsestid.

3

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >