Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Design og arkitektur på c-niveau

Design og arkitekturI faget Design og arkitektur arbejder vi med forskellige designprodukter samt arkitektur.

Faget har fokus på designprocessen, som står centralt i faget, hvilket betyder, at faget først og fremmest baserer sig på projekter, der integrerer praktisk og teoretisk arbejde. Det praktiske arbejde fylder meget i faget, da det er gennem deres eget arbejde med designprocesserne, at eleverne opbygger deres viden og faglighed. Der arbejdes desuden meget i grupper, da det at kunne samarbejde og ideudvikle sammen også er en vigtig del af faget.

Vi arbejder indenfor designdelen med to områder: kommunikationsdesign og produktdesign.

Kommunikationsdesign omhandler f.eks. plakater, skrifttyper, logoer eller skiltning, og et eksempel på en opgave, som eleverne kan blive stillet, kan være at designe deres eget logo.

Produktdesign dækker ligeledes et meget bredt område og kan f.eks. være møbler, lamper eller legetøj, og her kan eleverne eksempelvis blive bedt om at designe en lampe ud fra en række benspænd eller inspirationskilder.
Arkitekturfeltet kan dække over såvel bygninger som byrum og landskabsarkitektur. Et eksempel på et praktisk forløb i arkitektur kunne være at undersøge et eksisterende byrum (f.eks. torvet i Ringkøbing) og derefter komme med ideer til forbedringer af dette.

Vi ser i faget på design som kulturskabte elementer, der bedst forstås, hvis vi også forstår den samtid og kultur, de er skabt i. Den teoretiske del af faget omhandler primært samtidshistorien, da det er det design, der omgiver os i dag, vi fortrinsvis arbejder med. Vi ser dog også tilbage i tiden for at finde ud af, hvordan udviklingen har været igennem tiden indenfor både design og arkitektur, da kulturskabte elementer bedst forstås, hvis man også forstår den tid, de er skabt i og vokset ud af.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram