Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Engelsk A

Engelsk er den globale tidsalders sprog. Ingen kan begå sig på noget niveau i uddannelsessystemet –og heller ikke i dagligdagen – uden et godt kendskab til engelsk. Du kender selvfølgelig allerede engelsk fra folke-og efterskolen, fra film, musik og Internettet og du ved sikkert også, at selvom mange tror, de kan engelsk, så er det ikke alle, der kan engelsk lige godt. I gymnasiet lærer du at udtrykke dig præcist og klart , både når du skriver og taler engelsk, og du læser en masse spændende og vedkommende tekster - fra Shakespeare til moderne romaner og digte. Engelsk er mange ting og kan bruges på mange niveauer. 

Mange er allerede gode til engelsk, når de starter i gymnasiet, men alle kan blive meget bedre. For eksempel vil de fleste danskere udtale ordet something (noget) på en måde, så en englænder hører ordenesome sing (nogle synger) – og det kan jo godt give anledning til misforståelser. Engelsk er i det hele taget vanskeligt at udtale og stave korrekt, blandt andet fordi udtalen af et ord kan være meget forskellig fra den måde, det staves på: For eksempel rimer meat ikke på steak,selvom man skulle tro det (hør her). Det samme gælder grammatikken. Det er sjældent at det går så galt som her, men hvis ikke man kan kende forskel på navneord og udsagnsord og ikke har lært at bruge en ordbog, kan man tro at ”han blev klippet” kan oversættes med ” he got rocked”. Det kan det ikke, bl.a. fordi rock på engelsk er et navneord og intet som helst har at gøre med det danske udsagnsord ” at klippe”. Har du lyst til selv at prøve kræfter med noget af den computerstøttede sproglæring vi anvender i timerne, kan du klikke her og bl.a. skyde navneord og fange udsagnsord.

Men engelsk er også litteratur, poesi, musik , film og viden om livet i de engelsksprogede lande. Allerede på B-niveauet er det et krav, at man læser ”rigtig” litteratur og lærer noget om livet i Storbritannien og USA ved at læse artikler fra aviser, tidsskifter og Internettet, og at man arbejder med at udbygge sit ordforråd både skriftligt og mundtligt. Det kræver at man tør deltage aktivt og sige noget, også selvom det, man siger, måske ikke er helt rigtigt og nok kan gøres bedre. Man lærer nemlig allermest, når man lærer af sine fejl. På A-niveauet er kravene til sproglig præcision selvfølgelig større, og de tekster, man læser, er vanskeligere. Mange klasser får desuden i løbet af gymnasietiden tilbudt at rejse til England, ofte London.

For både A – og B- niveau gælder, at engelsk rummer en høj grad af projektorienteret arbejde, hvor du arbejder sammen med andre om et projekt, og at engelsk samarbejder med andre fag om emner som f.eks. The British EmpireAspects of multicultural Britain og America goes to war.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >