Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Fysik på A-niveau

(kan kun vælges af elever med matematik A og kemi A)

Faget fysik A giver dig fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden.

Du vil gennem undervisningen møde eksempler på aktuelle teknisk-naturfaglige problemer inden for videnskab, udvikling og produktion, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen. Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår de kendskab til opstilling og anvendelse af fysiske modeller som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer.

Fysik giver dig redskaber til at udvikle og stimulere din nysgerrighed og kreativitet med henblik på forståelse af fysiske fænomener og deres betydning for hverdagen. Dette sker gennem arbejdet med en række kerneområder og valgfrit stof. Inden for kerneområderne arbejdes der med beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, energi, lyd og lys, atom- og kernefysik. Gennem eksperimenter styrkes din evne til at analysere og opstille modeller. Elektronisk dataopsamling og databehandling er et væsentligt element i dette arbejde.

8437
8448

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >