Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Naturgeografi B

Det nye geografi i gymnasiet hedder naturgeografi, og skal gennemgå grundlæggende naturprocesser og naturforhold på jorden.

naturgeografi

Centrale emner i undervisningen er jordens, livets og landskabernes udvikling, klima og klimaændringer, vand og vandresurser, energiresurser, produktion og kortlæsning.

Man kan sige, at naturgeografi skal give eleverne en naturvidenskabelig forståelse for de mange naturoplevelser og miljøproblemer, de møder som beboere på denne planet.

Eleverne lærer blandt andet at forstå hvor og hvordan jordskælv opstår, at kunne forklare hvad en tsunami er, beskrive både dagligdags vejrsituationer og orkaners opståen i Danmark, gøre rede for tropiske orkaners voldsomhed og hvorfor landskaberne ser ud, som de nu gør, og hvad der bestemmer jordbundens varierende frugtbarhed.

Alle disse naturgivne fænomener har en betydning for mennesker alle steder på kloden, og fagets opgave er at sætte fokus på vores forskellige livsvilkår, og give en grundlæggende forståelse for forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag og forvaltningen heraf.

Undervisningen er emneorienteret og kan tit have et aktuelt udgangspunkt, f. eks. jordskælv i Pakistan eller en tropisk orkan, der går i land i Florida, men eksemplerne skal fortsætte i en læreproces, der giver eleverne en generel viden om naturlige forhold.

Emnerne tilrettelægges med klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, hypoteseformulering og observationer, indsamling og analyse af data. Endelig indgår naturgeografi i samarbejde med andre fag, f. eks. i naturvidenskabeligt grundforløb.

Ringkjøbing Gymnasiums eget vejrstation. Her kan du holde dig opdateret om vejrsituationen lige nu på gymnasiet. Se med her.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >