Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tysk A-niveau.

Her på gymnasiet kan du for øjeblikket få tysk på A-niveau - enten ved at vælge den sproglige studieretning med engelsk A og tysk A eller i løbet af 2.g vælge tysk A som valgfag.

Vi lægger vægt på, at du bliver en kompetent sprogbruger og får kulturel, samfundsmæssig og i nogen grad historisk viden om Tyskland, Østrig og Schweiz.

For det meste taler vi tysk i timerne. Som kompetent sprogbruger skal du kunne bevæge dig frit på tysk i forskellige kommunikationssituationer og oparbejde et sprogligt overskud. Målet er, at du både skriftligt og mundtligt kan formulere dig nuanceret, sammenhængende og varieret. I undervisningen vil vi derfor fokusere på ordforråd og træne evnen til at redegøre for og præsentere et emne. Også evnen til at gå i dialog, lytte og stille spørgsmål, i det hele taget markere, om du er enig eller uenig i et synspunkt trænes. At handle sprogligt fornuftigt i forskellige situationer betyder, at vi også træner argumentation og sproglig korrekthed.

I tysk er kernestoffet først og fremmest tekstmateriale fra 1945 frem til i dag. Vi skal læse 8-10 emner, hvoraf et emne skal indeholde tekstmateriale fra før 1945 og et emne skal indeholde tekstmateriale fra før 1900. Vi vil især arbejde med nyere og helt ny skønlitteratur fra de 3 tysksprogede lande, men også sagprosa, film, nyhedsmedier og netbaserede tekster vil det være naturligt at inddrage.

En særlig vinkel på tyskfaget er interkulturel forståelse. Her drejer det sig om at sammenligne tyske normer, kulturelle og samfundsmæssige forhold med andre landes. – Du har indflydelse på valg af emner og nogle emner lægger op til samarbejde med andre fag, f.eks. engelsk, dansk, fysik, matematik, billedkunst og musik. Eksempler på emner: Leveforhold i storbyer (flerkulturalitet og subkulturer), styreformer (forbundsstat vs. monarki), familiemønstre, perioder (Goethe-tiden, romantik, naturalisme, ekspressionisme, det senmoderne).

Tysk A-niveau afsluttes med både skriftlig og mundtlig eksamen.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >