Sådan bliver du optaget

Sådan ansøger du om at komme på gymnasiet

Du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk senest 1.marts 2024. Her skal du angive:

STX på Ringkjøbing Gymnasium

Andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) og kunstnerisk fag (musik, design og arkitektur eller billedkunst).

Ønske om studieretning afgiver du først i grundforløbet i starten af oktober, og valgfagsønsker afgives senere i dit gymnasieforløb.

Optagelseskrav:

Kravene for at blive optaget på gymnasiet (STX, HTX eller HHX) er ens i hele landet. For at være sikker på at kunne optages skal du opfylde følgende:

Have søgt rettidigt. Dvs. at du senest d. 1. marts skal sende din ansøgning og studievalgsportfolie via www.optagelse.dk

Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse.

Bestå folkeskolens adgangseksamen.

Bekræfte det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed. Dvs. få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*

Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

I 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

*Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mellem 2,0 og 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets rektor, har du også krav på optagelse.

Sådan får du besked

Senest 8. maj 2024 modtager du et brev om, at vi har reserveret en plads til dig. Det betyder, at du er optaget på Ringkjøbing Gymnasium under forudsætning af, at du opfylder de ovennævnte optagelseskrav.

I slutningen af juni 2024 modtager du et brev om, at du er optaget. Denne endelige bekræftelse kommer når skolen kan se, om alle ovennævnte optagelseskrav er opfyldt.

Hvis du ikke opfylder alle ovennævnte optagelseskrav, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve. Se optagelsesprøve https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven.

Optagelsesprøve

Du skal til optagelsesprøve, hvis ikke du opfylder adgangskravene til gymnasiet. Vi kontakter dig pr. mail og evt. telefon, hvis du skal til optagelsesprøve.

Både optagelsesprøven og optagelsessamtalen foregår normalt på Ringkjøbing Gymnasium, hvis du har os som din førsteprioritet.

Tidsplan for optagelsesprøverne

Hvert år bliver der afholdt fem optagelsesprøver. I 2024 afholdes der optagelsesprøver følgende datoer:

Dato: Prøve
24. april  1. optagelsesprøve
14. juni  2. optagelsesprøve
1. juli  3. optagelsesprøve
6. august  4. optagelsesprøve
26. august  5. optagelsesprøve

 

Se her, hvem der vil blive indkaldt til de forskellige optagelsesprøver: https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelsesproeve-til-de-gymnasiale-uddannelser

Sådan er optagelsesprøven

Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du kan se eksempler på et vejledende opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Når skolen har resultaterne for optagelsesprøven, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet. Du vil få besked om, hvorvidt du er optaget, umiddelbart i forlængelse af optagelsessamtalen.

 

 

 

 

 

 

FacebookInstagramYoutube